Mezőgazdasági hírek

Tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelem benyújtása: 2021. március 16-31.

2021. március 5., péntek

A támogatási kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem csak elektronikus űrlapon nyújható be – figyelmeztet honlapján a Magyar Állattenyésztők Szövetsége. A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja.

Támogatási kérelem

  • Egy igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon, a 2021/2022. támogatási évre vonatkozóan

2021. MÁRCIUS 16. 9:00:00 ÉS 2021. MÁRCIUS 31. 23:59:59 KÖZÖTT

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Állatjóléti támogatások → Tenyészkoca állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF, jpg formátumban) kell csatolni. A támogatási kérelem elektronikus kérelemkitöltő felületének használatához a Kincstár honlapján elérhető dokumentum nyújt segítséget.

Csatolandó dokumentumok:

Minden esetben:

  • az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolása az ügyfél által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,
  • a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagsági igazolása, amely nyitott tagsággal rendelkezik

Továbbá nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén:

  • a járási hivatal álláspontját arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási határidő végéig, 2021. március 31. 23:59:59-ig van lehetőség.

A hiánypótlást, a jogorvoslati kérelmet vagy egyéb dokumentumot a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a korábban már benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül, a Tenyészkoca állatjóléti támogatás jogcím kiválasztását követően kell benyújtani.

További részletek a Kincstár közleményében

Forrás: agrotrend.hu