Agrárjog

A mezőgazdaság minden területén képviseljük ügyfeleinket.

Társasági jogi (cégjogi) tanácsadás

 • Cégalapítás (kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet, egyesülés)
 • Cégmódosítás pl.: üzletrész átruházása, törzstőke felemelése, ügyvezető visszahívása, stb.
 • Civil szervezetek alapítása (alapítvány, egyesület)
 • Megszüntetés pl.: végelszámolás
 

Munkajogi tanácsadás/átvilágítás (munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumok, munkáltatói felmondások elkészítése, stb.)

Ingatlan (ingó), termőföld adásvételi vagy ajándékozási szerződéseknek az elkészítése

Egyéb polgári jogi megállapodások, szerződések szerkesztése, elkészítése

 • Bérleti szerződések,
 • Haszonbérleti szerződések,
 • Vállalkozási típusú szerződések,
 • Megbízási szerződések, stb.
 

Kintlévőség-kezelés

 • Fizetési felszólítások
 • Fizetési meghagyásos eljárás megindítása (határidőben benyújtott esetleges ellentmondás esetén peres képviselet)
 • Végrehajtási eljárásokban jogi képviselet
 

Peres eljárásokban bíróságok előtt, illetve közigazgatási hatóságok előtti képviselet

 • Keresetlevél, érdemi ellenkérelem, fellebbezés előkészítése
 • Beadványok, kifogások, helyszíni ellenőrzésre észrevételek elkészítését, szükség esetén jogi képviselet ellátását a közigazgatási eljárás, ill. a pályázati eljárás során
Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Csak számokat használjon kötőjelek nélkül]A jogi szolgáltatást együttműködő partnerünk a Dr. Nagy Zoltán ügyvédi iroda végzi.


Dr. Nagy Zoltán
Jogász

Polgári jog

 • a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
 • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
 • választott bíróság előtti képviselet,
 • gazdasági jog
  • a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
 • társasági jog
  • gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
  • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
  • tőkeemelés és leszállítás,
  • társaságok átalakulása,
  • társaságok megszüntetése,
 • társadalmi szervezetek joga
  • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
 • ingatlanok joga
  • ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
  • társasházak alapítása és képviselete,
  • új lakások értékesítésében történő közreműködés,
  • ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
  • telekalakítás,
Szakterületek: Agrárjog, munkajog, ingatlanjog, társasági jog
06704244070 jog@agrarkozosseg.hu

Agrártámogatások jogvitái

Haszonbérleti és terményértékesítési jog

Jogi és peres képviselet

Földjog, földtörvény


További szolgáltatásaink

Könyvelés

Részletek

Szaktanácsadás

Részletek

Pályázatírás, Projekt menedzsment

Részletek

Szakmai Rendezvények

Részletek

Gazdasági adminisztráció

Részletek

Növényvédelem

Részletek

Agrárfinanszírozás

Részletek