Jog

A mezőgazdaság minden területén képviseljük ügyfeleinket.

Társasági jogi (cégjogi) tanácsadás

 • Cégalapítás (kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet, egyesülés)
 • Cégmódosítás pl.: üzletrész átruházása, törzstőke felemelése, ügyvezető visszahívása, stb.
 • Civil szervezetek alapítása (alapítvány, egyesület)
 • Megszüntetés pl.: végelszámolás

Munkajogi tanácsadás/átvilágítás (munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumok, munkáltatói felmondások elkészítése, stb.)

Ingatlan (ingó), termőföld adásvételi vagy ajándékozási szerződéseknek az elkészítése

Egyéb polgári jogi megállapodások, szerződések szerkesztése, elkészítése

 • Bérleti szerződések,
 • Haszonbérleti szerződések,
 • Vállalkozási típusú szerződések,
 • Megbízási szerződések, stb.

Kintlévőség-kezelés

 • Fizetési felszólítások
 • Fizetési meghagyásos eljárás megindítása (határidőben benyújtott esetleges ellentmondás esetén peres képviselet)
 • Végrehajtási eljárásokban jogi képviselet

Peres eljárásokban bíróságok előtt, illetve közigazgatási hatóságok előtti képviselet

 • Keresetlevél, érdemi ellenkérelem, fellebbezés előkészítése
 • Beadványok, kifogások, helyszíni ellenőrzésre észrevételek elkészítését, szükség esetén jogi képviselet ellátását a közigazgatási eljárás, ill. a pályázati eljárás során

Agrártámogatások jogvitái

Haszonbérleti és terményértékesítési jog

Jogi és peres képviselet

Földjog, földtörvény


További szolgáltatásaink

Könyvelés

Részletek

Szaktanácsadás

Részletek

Pályázatírás, Projekt menedzsment

Részletek

Szakmai Rendezvények

Részletek

Gazdasági adminisztráció

Részletek

Növényvédelem

Részletek

Agrárfinanszírozás

Részletek
Share