Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) az Agrárközösség Kft. (1037 Budapest Szépvölgyi út 49-55. ; Cg. 01 09 285551) a továbbiakban: Üzemeltető által üzemeltetett www.agrarkozosseg.hu oldalon elérhető hírlevél és szakértői konzultáció szolgáltatásnak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) által a használatnak általános feltételeit tartalmazza.
A regisztráció, illetve az online konzultáció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Agrárközösség Kft. között on-line szerződés jön létre az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseinek megfelelően, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ekertv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
Az Agrárközösség Kft., mint az agrarkozosseg.hu weboldal üzemeltetője jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az agrárközösség weboldal által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítése tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
Regisztráció: Az Agrárközösség Kft. Által üzemeltetett agrárközösség oldal szolgáltatásaira jogosultak, mindazok akik adataik megadásával és az ÁSZF elfogadásával regisztráltak az oldalra. A regisztráció elfogadásával elismerésre kerülnek az alábbi pontok:
18. életévét betöltött cselekvőképes személy, Gazdálkodói szervezet hivatalos képviselője vagy egyéni vállalkozó vagy őstermelő, vagy magánszemély
saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat megadni, amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg úgy a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának azonnali korlátozására és törlésére. A felhasználó a regisztráció elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft. :
– a megadott e-mail címre, hírlevelet és üzleti ajánlatokat küldjön;
– a megadott telefonszámon, a cég munkatársai megkereshetik az ügyfelet üzleti ajánlatokkal.

Adatkezelési szabályzat:

 

Az Agrárközösség Kft. (továbbiakban, mint: “Szolgáltató”) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

 Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az iroda.agrarkozosseg@gmail.com e-mail címre, kollégánk választ ad kérdésére.

Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Ajánlatkérés, Agrárközösség kártya igénylése

 Felhasználó az adatai megadásával és a www.agrarkozosseg.hu honlapon a “Kapcsolat” menüpontban  az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a “Küldés” gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft., az Agrárközösség üzemeltetője (továbbiakban: Agrárközösség) a Felhasználó személyes adatait, elérhetőségeit, valamint az Agrárközösség által nyújtott pénzügyi, pályázati tanácsadási és információs szolgáltatások iránti érdeklődése tényét, illetve az ezekre vonatkozó, a www.agrarkozosseg.hu domain cím alatt elérhető weboldalon megadott preferenciáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a Felhasználóval való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje.

Felhasználó az adatai megadásával és a www.agrarkozosseg.hu honlapon a “Agrárközösség kártya” menüpontban  az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a “Küldés” gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft., az Agrárközösség üzemeltetője (továbbiakban: Agrárközösség) a Felhasználó személyes adatait, elérhetőségeit, valamint az Agrárközösség által nyújtott pénzügyi, pályázati tanácsadási és információs szolgáltatások iránti érdeklődése tényét, illetve az ezekre vonatkozó, a www.agrarkozosseg.hu domain cím alatt elérhető weboldalon megadott preferenciáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a Felhasználóval való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje.

A Felhasználó a fenti menüpontokban (“Kapcsolat” és “Agrárközösség kártya”) az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a “Küldés” gombra kattintással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft. a Felhasználó személyes, valamint a szakmai preferenciáira és érdeklődésére vonatkozó információkat harmadik félnek marketingcélokból továbbadja, és így Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik féltől kaphat a Felhasználó a regisztráció pillanatában megadott érdeklődésének megfelelő kereskedelmi ajánlatokat akár postai, elektronikus, telefonos illetve személyes megkeresés formájában is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti nyilatkozatával a személyes adatai továbbításához hozzájárul, amely alapján az Agárközösség Kft. jogosult személyes adatait és a megadott preferenciáit az alábbi Társaságok (továbbiakban: “Szerződött Partnerek”) részére továbbítani:

Székhely

Cégjegyzékszám

E-mail cím

Agrova Kft.

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. I/2.

15-09-068935

tanyik.eszter@phylazonit.hu

MKB Bank

1056 Budapest, Váci út 38.

01-10-040952

telebankar@mkb.hu

Agrováció Kft.

1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54.

01-09-279226

buda.richard@agrovacio.hu

Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesülete

7200 Dombóvár, Rákóczi út 85.

ulrich.jozsef@gmail.com

Linamar Hungary Zrt.

5900 Orosháza, Csorvási út 27.

04-09-006748

endre.krizsan@linamar.com

Carmeuse Hungária Kft.

7827 Beremend, 064/1.

02-09-066932

papais@carmeuse.hu

Alternconsult Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B ép.

06-09-011103

jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Metra Kft.

1023 Budapest, Ürömi u. 47.

01-09-064446

info@metra.hu

FitoHorm Kft.

6500 Baja, Iparos u. 12.

03-09102340

dusan.forrai@fitohorm.hu

AgroComplex Kft.

1016 Budapest, Mészáros u. 10. IV/1.

01-09-289462

info@agrocomplex.hu

Jármű Kontroll Magyarország Kft.

1205 Budapest, Toldy F. u. 15-17.

01-09-927702

reka.csati@jarkon.hu

NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

1118 Budapest, Dayka G. u. 5.

01-09-263181

nur@neckermann.hu

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség kártya igénylési űrlap (https://agrarkozosseg.hu/agrarkozosseg-kartya/) kitöltése esetén a Szolgáltató az alábbi személyes adatait kezeli: Név/Cégnév, Kapcsolattartó személye, Tevékenység, Telefonszám, E-mail cím, Település.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kapcsolat felvételi űrlap (https://agrarkozosseg.hu/kapcsolat/) kitöltése esetén a Szolgáltató az alábbi személyes adatait kezeli: Név/Cégnév, Település, Telefonszám, Gazdasági mérete, E-mail cím, Tevékenység, illetve a Megjegyzés rovatban opcionális jelleggel megadott további információkat.

Az Agrárközösség Kft. adatkezelése, valamint adattovábbítása a személyes adatok vonatkozásában önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz való hozzájárulást a fentiek szerinti “Küldés” gombra kattintással, adják meg.

Hírlevélre feliratkozás

 Weboldalunkon fel tud iratkozni a hírlevelekre. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok, amennyiben a felhasználó másképp nem rendelkezik, csak a hírlevél elküldéséhez kerülnek felhasználásra. A hírlevélre a www.agrarkozosseg.hu weboldal alján található “Feliratkozás a Hírlevélre” cím alatt tud feliratkozni e-mail címe megadásával és a “Feliratkozás” gombra történő kattintással. Ezt követően nevének, születési helyének, születési idejének, e-mail címének megadásával, valamint az adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a “Feliratkozás” gombra kattintással tud Hírlevelünkre feliratkozni.

A hírlevélre feliratkozók adatait a többi adatállománytól különállóan kezeljük. A feliratkozó adatairól nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza a természetes személy nevét, e-mail címét, feliratkozásának dátumát, születési helyét és idejét. A hírlevélküldés leiratkozásáról minden felhasználónak lehetősége van. Az Agrárközösség Kft. a leiratkozást lehetővé teszi a hírlevelekben leiratkozó link formájában (“unsubscribe” felirattal) és postai úton is, a link alatt megnevezett címen.

A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti “Feliratkozás” gombra kattintással, adják meg.

 Közös szabályok

(az Ajánlatkérés, Agrárközösség kártyaigénylés, a Hírlevélre való feliratkozás és a www.agrarkozosseg.hu weboldal használatával kapcsolatban)

 Felhasználó hozzájárulása visszavonásig érvényes. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelőnél az adatait bármikor módosíthatja, töröltetheti az alábbi elérhetőségeken: (Agrárközösség Kft., Székhely: 1073 Budapest Szépvölgyi út 49-55., levelezés cím: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25., telefonszám: 06-70/420-9664, e-mail: iroda.agrarkozosseg@gmail.com, web: www.agrarkozosseg.hu)

Felhasználó amennyiben úgy találja, hogy az Agrárközösség a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, Felhasználó jogosult írásban bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség Kft-nél kérelmezheti a személyes adatai és bármely más megadott adat kezeléséről való tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Agrárközösség Kft. vagy a fenti hozzájárulás alapján Felhasználó adatainak védelmét garantáló Szerződött partnerek ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Agrárközösség Kft., vagy a fentiekben meghatározott Szerződött partnerek az érintett Felhasználó valóságnak nem megfelelő személyes adatát az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb azonban öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. Az Agrárközösség Kft., vagy szerződő partnerei az érintett kérelmére az érintett felhasználó személyes adatait egy munkanapon belül – az érintett kérelme szerint – törli vagy zárolja.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni az Agrárközösség Kft., amely Szerződött partnereknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A www.agrarkozosseg.hu weboldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra az Agrárközösség nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya. Adatkezelő: Agrárközösség Kft.

Az Agrárközösség Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-119588.

Az Agárközösség Kft., mint Adatkezelő elérhetőségei: 1037 Budapest Szépvölgyi út 49-55., email: torokgyula4@gmail.com, telefon: 06-70/420-9669.

Egyéb adatkezelések

 Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján). A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban székhelyén végzi. Az adatkezelő a személyes adatokat dedikált szerveren tárolja.

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Jogszabályi tájékoztatások

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21-23. §-ai alapján:

15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

16. Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

17. Kártérítés és sérelemdíj

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott

Szakértőink válaszolnak menüpont működése:

A Szakértőink válaszolnak menüpont használatára, minden regisztrált felhasználónk jogosult. A szakértőknek feltett kérdések megválaszolása egységesen 15 000 Ft+Áfá/munkaóra összegbe kerül, mely minden kérdés megválaszolása után külön fizetendő.
Szakértőinknek jogában áll a kérdés nehézségétől függően magasabb árat megállapítani, de erről előtte a felhasználót írásban vagy telefonon tájékoztatjuk. Ebben az esetben a felhasználónak jogában áll nem elfogadni az ajánlatot és ekkor a kérdés megválaszolása érdekmúlás miatt elmarad.
Szakértőinknek az írásban feltett kérdések megválaszolására maximum 48 óra áll rendelkezésükre, de amennyiben idejük engedi már akár egy-két órán belül is választ kaphatnak kérdéseikre. Felhasználóinknak lehetősége van szakértőinkkel személyesen is találkozni. Ezt előre egyeztetett időpontban tehetik meg a kapcsolattartón keresztül.
A szakértői szolgáltatási díj pénzügyi rendezése az adott helyszínen történik számla kiállítása mellett, vagy az írásban megválaszolt kérdések esetében a számla kézhezvételét követően. Ennek elmaradása a további szolgáltatásból való azonnali kizárást vonja maga után azzal, hogy a már befizetett díjak, előfizetések vissza nem követelhetőek. Az ÁSZF elfogadásával a szolgáltatást igénybe vevője ezt tudomásul veszi és el is fogadja.
A hírlevél szolgáltatás folyamatos, mindaddig amíg a megrendelő írásban, vagy e-mailben le nem mondja ügyfélszolgálatunkon.

A jelen ÁSZF és Felhasználási Szerződés a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrációval egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, és elfogadja a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket.

 

AGRÁRKÖZÖSSÉG Kft.