2023 február havi szaktanácsadás hírlevél

Módosultak a VP4-10.1.1-21. kódszámú „Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés” és a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című felhívások.

Az elmúlt időszakban két alkalommal módosultak a felhívások. A módosítások legfontosabb részletei következők:

A pályázati felhívások 2023. évre vonatkozó visszavonási kérelmeinek, valamint alejáró földhasználati szerződések miatt benyújtottvisszavonási kérelmek beadási határideje módosításra kerültek.

A visszavonási kérelem benyújtási határideje a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában 2023. március 31-re módosul.

A visszavonási kérelmek benyújtási határidejével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.

A lejáró földhasználati szerződések miatti visszavonások esetében a támogatást igénylő kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (adott helyrajzi számú ingatlan!) visszavonásáról rendelkezhet. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes visszavonására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (továbbiakban: KET) egészén lejár a támogatást igénylő jogszerű földhasználata.

A felhívások 5.1. A támogatás formája/I. Kifizetési kérelem benyújtása rész módosítása által nem eredményez teljes kizárást az első alkalommal be nem nyújtott kifizetési kérelem, illetve nem került kizárásra egy adott tematikus előíráscsoport (TECS), ha a 2022. évben nem történt kifizetés igénylés a teljes TECS vonatkozásában.

Tehát azok a gazdálkodók, akik a 2022-es egységes kérelemben nem jelölték az AKG vagy ÖKO támogatási igényüket, de mégis szeretnék igényelni a támogatást a fennmaradó két évre megtehetik ezt.

Fontos azonban, ha  fennmaradó két év valamelyikében ismét nem igénylik a támogatást, vagy valamilyen okból a kérelem elutasításra kerül, akkor a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

A benyújtásban kérje szaktanácsadója segítségét.

Megjelent a 2023-es AKG növényvédőszer tiltólista

Megjelent a tájékoztató az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2023. évben nem- vagy korlátozással alkalmazható növényvédő szerekről.

A tájékoztató azon növényvédő szerek körét tartalmazza, melyek használata a VP AKG programban tilos, vagy korlátozáshoz kötött. A listát jelen hírlevelünkhöz csatoljuk.

Nitrátadatszolgáltatás

Minden nitrátérzékeny területeken gazdálkodónak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart az előző naptári évre vonatkozóan (2022.január 1.-2022.december 31.) adatszolgáltatást tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján 2023. január 1.-2023. március 31. között.  

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell, abban az esetben is, ha a területen nem történt nitrogén tartalmú trágya kijuttatása.

A nitrátrendelet 2020. október 22.-től hatályos változata szerint feltüntetendő a jelentésben az ország egész területén alkalmazható, a pentozánhatás kivédésére többlet nitrogén hatóanyag kijuttatás, mely érték nem számít bele sem az adott évi, sem a következő évi növény tápanyagigényébe.

Amennyiben a gazdálkodó átad/átvesz szervestrágyát az átadó/átvevő regisztrációs számát, címét is fel kell tűntetni a nitrátjelentésben.

A benyújtásban kérje szaktanácsadója segítségét.

Megjelent a Magyar Államkincstár 8/2023. (I.30.) számú közleménye a 29/2019. (VI.20.) AM rendelet alapján a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2023.évben igényeb vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről

A válságtámogatás azon gazdálkodóknak nyújtható, akik 2022.november 15 napján a Tenyészet Információs rendszerben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik.

A válságtámogatás iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be.

A válságtámogatás iránti kérelem benyújtási határideje:
2023. február 1 és 2023. február 28 között.

A válságtámogatás iránti kérelemnek kötelezően csatolandó melléklete nincs.

A kérelmező a 2022. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keret mértékét.