Mezőgazdasági hírek

Zöldítés derogáció 2022. 

2022. április 25., hétfő

Parlag területre vonatkozó szabályok – hasznosítás kiterjesztése

A 2022. gazdálkodási évben a mezőgazdasági termelők dönthetnek úgy, hogy az egységes kérelemben bejelentett bármely szántóföldi növény parlag EFA elemként és a diverzifikációban parlagként kerüljön beszámításra a zöldítés jogcímben. Annak érdekében, hogy a kérelmezés egyszerű lehessen a benyújtás során a parlag és a diverzifikációba történő beszámításra vonatkozó jelölés összevonásra kerül (Parlag menüpont neve EFA és diverzifikációs parlag menüpontra módosul). A bejelentés során azonban minden esetben jelezni kell a Kifizető Ügynökség felé, ha a kérelmező a nem pihentetett szántó területet is parlag EFA-ként kívánja elszámolni, ezzel együtt azt is kérni, hogy a diverzifikációban is parlagként kerüljön beszámításra az adott terület.

Parlag területekre vonatkozó szabályozás – EFA kötelezettség

A 2022. gazdálkodási évben a korábbi szabályokkal ellentétben lehetőség nyílik parlagon hagyott terület EFA elem megjelölésére a pihentetésre használt területeken kívül minden (élelmiszer- és takarmánytermesztési céllal művelt) szántóföldi növénytermesztésre használt tábla vonatkozásában is. A termesztési tilalom eltörlése azt jelenti, hogy az ideiglenes gyeppel borított területeket az idei évben annak ellenére is el lehet számolni parlag EFA elemként, hogy a gazdálkodó azt kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítaná.

A bejelentés során a valós hasznosítást kell megjelölni, és a korábbi szabályoknak megfelelően parlagon hagyott terület EFA elemet kell bejelenteni az adott táblára. Ezen területek esetén a termelési tilalom is eltörlésre került 2022. gazdálkodási évben.

A parlag EFA elemekre vonatkozó termelési tilalom eltörlése sem jelenti azt, hogy egy terület többször kerüljön figyelembe vételre az EFA elemek összesítése során. Parlag EFA elem bejelentése esetén tehát sem táblán elhelyezkedő EFA elemek (kunhalom, fa és bokorcsoport, kistó, magányosan álló fa, gémeskút) sem pedig ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentésére nincs lehetőség.

Figyelembe kell venni azonban azt, hogy amennyiben a tábla ideiglenes gyepként kerül bejelentésre, és annak toleranciát meghaladó része állandó gyep fedvényen helyezkedik el, abban az esetben a parlag EFA megjelölés nem lehetséges. Ennek oka az, hogy a parlag EFA elem egy táblaszintű EFA elem, mely kizárólag szántó hasznosítás esetén fogadható el EFA elemként, a tábla állandó gyepterületre fedő része miatt viszont ez a feltétel nem teljesül teljes mértékben. Mivel a táblaszintű EFA elem esetében a tábla csupán egy egészként kezelhető, részleges táblaszintű EFA elem elfogadására nincs lehetőség.

Az idei évben a fentieken kívül a parlag EFA elemek esetében eltörlésre kerül a növényvédőszer használati tilalom.

A parlag EFA elemek esetében a korábbiakkal ellentétben a 2022. gazdálkodási évben sem parlag, sem pedig más növénykultúra bejelentése esetén nincs szükség a termelési tilalomra és a növényvédőszer használati tilalomra vonatkozó nyilatkozatok megtételére.

A parlagon hagyott terület EFA elemek esetében akár parlag van a területen, akár valamely növény termesztését jelenti be a gazdálkodó, az adott parlag EFA a korábbi szabályozásnak megfelelően 1-es súlyozási tényezővel kerül figyelembe vételre.

Parlag területekre vonatkozó szabályozás – diverzifikációs kötelezettség

A 2022. gazdálkodási évben benyújtott egységes kérelemben lehetőség nyílik arra, hogy a szántóföldi növénnyel bevetett területek parlagként kerülnek beszámításra a diverzifikációba még abban az esetben is, ha a gazdálkodó az adott tábla hasznosításaként nem a pihentetett területet (parlag)=PIH01-et  jelöli meg

A parlag EFA elemre vonatkozó termelési tilalom eltörlésével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos vagy zöldtrágyaként vetett másodvetés akár több ideig foglalja el a tábla egy részét vagy egészét, mint a parlag EFA-ként megjelölt növénykultúra. Amennyiben a másodvetés a tábla egy részén helyezkedik csak el, és a diverzifikációs időszak nagyobb részében elfoglalja a területet, abban az esetben a diverzifikációba a másodvetésen kívüli tábla terület parlagként kerül beszámításra még abban az esetben is, ha a gazdálkodó a parlag EFA táblát valamilyen szántóföldi növény termesztésére használja.Parlag területekre vonatkozó szabályozás – mentesülési feltételek

A 2022. gazdálkodási évben az EFA és diverzifikációs parlagként bejelentett területekre vonatkozó diverzifikációs szabályok következtében az EFA és diverzifikációs parlagként bejelentett területek hozzájárulhatnak az EFA és diverzifikációs kötelezettség alóli mentesüléshez. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szántóterületeinek több mint 75%-a parlag növénycsoportba kerül besorolásba, vagyis a pihentetett területek (parlag = PIH01) és az EFA és diverzifikációs parlag területeinek összessége a szántóterületeinek több mint 75%-át teszi ki, a korábbi szabályozásnak megfelelően mentesül mind a diverzifikációs mind pedig az EFA fenntartási kötelezettségek alól.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu