Mezőgazdasági hírek

Végleges pályázati felhívás kertészeti ágazat fejlesztésére

2024. június 27., csütörtök

Elkészült a végleges pályázati felhívás melynek célja a kertészeti üvegházak, hűtőházak, és post-harvest fejlesztések támogatása. A pályázati lehetőség hozzájárul a friss zöldség- és gyümölcsfélék iránti növekvő piaci kereslet kielégítéséhez. A hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségek iránti igény folyamatosan nő, amit időzített és környezetbarát termesztéssel, valamint folyamatos szállítással lehet kielégíteni.

Ennek érdekében a növényházi termesztőkapacitást növelni kell, beleértve a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítését is, új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésével és fejlesztésével, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának javításával. Magyarország geológiai adottságai miatt különösen fontos a geotermikus hőenergia potenciál kiaknázása.

A pályázati felhívás továbbá hangsúlyozza a zöldség- és gyümölcsfélék szakszerű tárolásának fontosságát, amely lehetővé teszi a betárolt áru minőségének megőrzését, így egész évben biztosítható a keresett termékek rendelkezésre állása. A termelők csak akkor tudják kielégíteni a fogyasztói igényeket, ha rendelkeznek korszerű tárolási és áruvá készítési rendszerekkel, továbbá bővítik és korszerűsítik a jelenlegi kapacitásaikat.

A támogatási kérelmet benyújthatják mezőgazdasági termelők, kollektív beruházások keretében működő termelői csoportok és szervezetek, valamint gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, amennyiben megfelelnek a meghatározott feltételeknek.

A kertészeti támogatás kérelmek benyújtása 2024. szeptember 24-től kezdődően négy szakaszban történhet:

2024. szeptember 24. – október 7.

2024. október 8-21.

2025. április 22. – május 5.

2025. május 6-19.

A támogatás nem igényelhető a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett műveletekre, és a kedvezményezetteknek legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre a művelet fizikai befejezésére. A támogatás maximális összege 5 milliárd forint, és az alaptámogatás az elszámolható költségek 50%-a, bizonyos esetekben azonban ez az arány 70%-ra vagy akár 65%-ra is növelhető.

Elszámolható költségek:

  • Építési költségek: Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényházak létesítése, meglévő üveg- vagy fóliaházak bővítése és korszerűsítése, hűtőházak és hűtőtárolók építése és korszerűsítése.
  • Technológiai beruházások: Növényházi technológiai korszerűsítések, energiahatékonysági beruházások, geotermikus energia hasznosítása.
  • Gép- és berendezésbeszerzés: Betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök, hűtő- és tárolóeszközök beszerzése.
  • Megújuló energiaforrások: Napenergia, biomassza, geotermikus energia és más megújuló energiaforrások alkalmazása.
  • Tervezési és előkészítési költségek: Projekttervezés és engedélyezés, műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment.
  • Egyéb költségek: Marketing és piacra jutás, képzés és oktatás.

A támogatási kérelem két célterületre vonatkozhat: a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházásokra és a zöld beruházásokra. Az első célterület magában foglalja a növényházak építését és korszerűsítését, hűtőházak és hűtőtárolók létrehozását és fejlesztését, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzését. A második célterület a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák alkalmazását célozza, mint például a geotermikus energia hasznosítása, napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza és napelemek alkalmazása.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák esetében a termelési kapacitás nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely energiaigényét. A támogatási kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy tartalmazzon legalább egy elfogadható, önállóan támogatható tevékenységet.

A kedvezményezettek kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amelynek keretében elszámolhatják a megítélt támogatás összegének meghatározott százalékát, bizonyos időtartamon belül. Az előleg igénylésére is van lehetőség, amely a támogatási összeg legfeljebb 25 százaléka lehet, de maximum 500 millió forint. Az előleg kizárólag a művelet megvalósítására használható fel.