Mezőgazdasági hírek

Változott a pályázati felhívás: erről jó, ha minden magyar állattartó tud

2022. szeptember 5., hétfő

Megjelent az agrárminiszter 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelete az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról. Az AM rendelet többek között módosítja a „A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendeletet”.

A Magyar Közlöny 141. számában megjelent az agrárminiszter 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelete [a továbbiakban: 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról. A 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 17. §-a módosítja a „A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendeletet” [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] – írja a NAK.

A módosítás értelmében az állattartó – a 74/2016. (XI. 29.) FM rendeletet 2.  § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag a 25/2022. (VIII. 31.) AM 1.  § 13. pontja szerinti válságtámogatás igénybevételére jogosult. A 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja értelmében válságtámogatásnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint nyújtott támogatás minősül.

A válságtámogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül lesz benyújtható a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a honlapján közzétett Kincstári közleményben foglaltaknak megfelelően. Felhívják a figyelmet, hogy a válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmaznia 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 2. § (4) és (6)-(8) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A-6/C. §-ban foglaltakat!

A válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki:

– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

– a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az alábbiakról:

– a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

  • arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
  • a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
  • arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
  • arról, hogy rendelkezik a Magyar Juh-és Kecsketenyésztők Szövettsége által, az általa megadott állatlétszámról kiállított igazolással.

Azt kérik, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe! A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követően legkésőbb a kérelmek benyújtásának végső határidejéig, azaz 2022. október 31-ig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. A Kincstár a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.

Forrás: agrarszektor.hu