Mezőgazdasági hírek

Vadonatúj segítséget kapnak a magyar gazdák: itt vannak a friss részletek

2022. augusztus 17., szerda

A a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében módosításra került az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), aminek következtében a Gazdák fizetési moratóriumban részesülhetnek. Az alábbi cikkben az ezzel kapcsolatos legfontosabb részleteket mutatjuk. Mire vonatkozik a moratórium?

A Törvényben meghatározott hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel, és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés vonatkozásában felmerülő tőke, kamat, illetve díjfizetésre: tehát aki részt vesz a moratóriumban, az ezen fizetési kötelezettségei alól mentesül, továbbá, ezek vonatkozásában felmerülő tartozása alapján a hitelező a szerződését nem szüntetheti meg – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). 

Vonatkozik a moratórium a hitelszerződés mellékkötelezettségeire?

Igen, a moratórium Törvényben rögzítettek szerint kiterjed ezen kötelezettségekre is, tehát szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket – ide értve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló nyilatkozatot – is módosítja.

Hogyan lehet részt venni a moratóriumban?

A hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelete 2. számú melléklete kitöltése szükséges (tehát nem automatikus a kérelem) hozzá, amit 2022. szeptember 15-ig (a határidő jogvesztő) személyesen a hitelező bankfiókjában vagy online formában kell megtenni.

Mely gazdálkodókra vonatkozik a moratórium?

A növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy ha a hitel célja megfelel ezen szakágazatok közül valamelyiknek: tehát a részvétel az árbevételhez, vagy a hitel céljához kötött.

Teljesítheti-e az adós a fizetési kötelezettségét a moratórium alatt?

Igen, a moratóriumban való részvétel nem zárja ki, hogy az adós az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Meddig tart a moratórium?

2023. december 31. napjáig.

Mi történik a moratórium lejártát követően?

  • futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
  • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
  • A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

Forrás: agrarszektor.hu