Mezőgazdasági hírek

Új uniós jogszabály: ökológiai élőhelyek helyreállítása

2024. február 29., csütörtök

Az új uniós jogszabály az EU leromlott állapotú szárazföldi és tengeri élőhelyeinek fokozatos helyreállítását irányozza elő 2050-ig, ami sajnálatos módon érinti a mezőgazdaságot is. Mire számíthatnak a magyar gazdák a közeljövőben?

A tagállamoknak egyre több leromlott ökológiai állapotú élőhelyet kell helyreállítaniuk: 2030-ra legalább 30, 2040-re legalább 60, 2050-re pedig legalább 90 százalékukat.

A mezőgazdasági termelés alá vont területek esetében rendkívüli helyzetekben ideiglenesen felfüggeszthető a követelmények teljesítése.

Az európai élőhelyek több mint 80 százaléka nincs megfelelő ökológiai állapotban.

Uniós jogszabály a természet helyreállításáról

Az Európai Bizottság 2022. június 22-én terjesztette elő a természet helyreállításáról szóló rendeletjavaslatot abból a célból, hogy segítsen tartósan regenerálni a károsodott természetes élőhelyeket az EU szárazföldi és tengeri területein. Ezzel egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy az Európai Unió teljesíteni tudja az éghajlat változással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatban kitűzött céljait, valamint eleget tehessen nemzetközi kötelezettségeinek, különös tekintettel az ENSZ kunming-montreali globális biodiverzitás-megőrzési keretstratégiájában foglaltakra. A szabályozásnak jelentős gazdasági hozadékai is lennének: az Európai Bizottság a költségek nyolcszoros megtérülésére számít.

Miről is szól az új uniós jogszabályi döntés?

A tagállamokkal létrejött megállapodás után most elfogadott rendeletjavaslat – mint az az Európai Parlament oldalán olvasható – hármas célt szolgál: a természet helyreállításán túl elősegíti a klímaváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós kötelezettségek teljesítését, valamint az élelmezésbiztonság javítását.

Az uniós szintű célértékek eléréséhez az kell, hogy a tagállamok 2030-ra visszaállítsák a jó ökológiai állapotot a rendelet hatálya alá tartozó élőhelyek (köztük az erdők, gyepterületek, vizes élőhelyek, folyók, tavak és korallágyak) legalább 30 százalékán, 2040-re legalább 60 százalékán, 2050-re pedig legalább 90 százalékán. A Parlament álláspontjával összhangban 2030-ig elsőbbséget élveznek majd a Natura 2000 területek. A tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy a már regenerálódott területeken megakadályozzák a jelentős állapotromlást. Ezenfelül nemzeti helyreállítási terveket kell elfogadniuk, amelyekben részletezik, hogy hogyan fogják teljesíteni a kitűzött célokat.

Mezőgazdasági ökoszisztémák

A mezőgazdasági termelésbe bevont élőhelyek fajgazdagságának helyreállítása érdekében a tagállamoknak javítaniuk kell a következő három mutató közül kettőn: a gyepterület lepkepopuláció-indexén, a nagy biodiverzitású tájképi elemekkel rendelkező mezőgazdasági földterületek arányán, valamint a szántóföldek ásványi talajaiban található szervesszén-készleten. Mivel a madarak jól jelzik egy adott terület biológiai sokféleségének általános állapotát, a mezőgazdasági területek madárpopulációira vonatkozó mutató javítására is intézkedéseket kell hozniuk.

Forrás: Agroinform