Mezőgazdasági hírek

Tojótyúkok és tenyészbaromfik állatjóléti támogatása: fontos tudnivalók és határidők

2019. június 6., csütörtök
Az étkezési tojást termelő tyúkállományok és a tenyészbaromfi fajok után igényelhető állatjóléti támogatással kapcsolatos fontosabb tudnivalókról és beküldési határidőkről készített összeállítást a Baromfi Termék Tanács (BTT).

A 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a tenyészbaromfi- és az étkezési tojást termelő tyúktartók az állományuk egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmányozásához vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe.

Támogatás kizárólag az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem” nyomtatványon a következő tárgyévre (2019. július 1. -2020. június 30.) vonatkozóan évente egyszer, június 1. – június 30. közötti időszakban kell a Magyar Államkincstárhoz benyújtani postai úton a következő címre : Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest Pf. 407.

Az N0801 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

1. A tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által kiállított igazolást a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az adott tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről.

2. A Baromfi Termék Tanácshoz június 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett N0802 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát. Az N0802-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kell a maximális férőhelyi kapacitásról kiállított (lásd. 1. pont) igazolás másolatát.

3. Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján, a járási hivatal által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként – jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelem esetén – a N0803 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Kifizetési kérelem” nyomtatványon az előző tárgyévre (2018. július 1.- 2019. június 30.) vonatkozóan, évente egyszer július 1. – július 31. közötti időszakban kell a Magyar Államkincstár piaci és nemzeti támogatások főosztályához szintén postai úton beküldeni.

A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a kincstár elutasítja!

Az N0803 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

4. Az állományt kezelő állatorvos eredeti igazolását a tárgyév (2018) július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a rendelet 6. §-ban foglalt előírásainak való megfeleléséről.

5. az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított eredeti tagsági igazolását a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozóan.

6. A tartási hely fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

7. A BTT -hez július 15-ig benyújtott és általa ellenjegyzett, N0804 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát. Az N0804-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kell a kezelő állatorvos által kiállított, tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont (lásd.4. pont) vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás másolatát.

 

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Share