Mezőgazdasági hírek

Termelői csoportok létrehozására kiírt új pályázat jelent meg

2020. május 6., szerda

A pályázat kritériumrendszere alapvetően nem változott az ugyanezzel a céllal meghirdetett, korábbi, VP-9.1.1-19-es azonosítószámú pályázati felhíváshoz képest. A támogatás továbbra is a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő, elismeréssel rendelkező termelő csoportok megalapítására és működtetésére vehető igénybe elfogadott üzleti terv alapján az elismerést követő első 5 évben. Mezőgazdasági és erdészeti termelői csoportok létrehozása mellett a pályázat lehetőséget biztosít REL együttműködési projektet követően létrejövő termelői csoport létrehozására is, melyben a tagok dedikáltan REL céllal Annex I-es alapanyagokat dolgoznak fel nem Annex I-es termékekké.

A termelői csoportok (42/2015 FM rendelet alapján meghatározott) elismerési feltételei sem változtak. Az Agrárminisztérium az elismerési feltételeknek való megfelelést árbevétel, taglétszám, tagi forgalmazás és kkv-nak való megfelelőség vonatkozásában folyamatosan ellenőrzi, és amennyiben a kedvezményezett a támogatási időszak alatt esetlegesen nem felel meg az elismerési kritériumoknak, annak jogkövetkezménye van a pályázatra nézve.

A támogatás évenkénti összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót. A támogatás mértéke a termelői csoport tagi forgalmazásból származó termelési értékes alapján kerül kiszámításra, a támogatás mértéke az első két üzleti évben a megelőző évben értékesített termelési értékének 10 %-a, mely intenzitás az ezt követő években 1-1 %-kal csökken. Az 5. év támogatása csak abban az esetben folyósítható, amennyiben az első 4 évre vállalt tevékenységek hitelt érdemlően megvalósultak.

Amennyiben a termelői csoport a megelőző évben még nem folytatott minden tag vonatkozásában közös értékesítést, úgy az elismerést megelőző 5 év tagi egyéni árbevételeinek korrigált átlagértékét kell alapul venni az első évre vonatkozó támogatási összeg meghatározásához. A tagok egyéni árbevételét igazoló bizonylatokat a beszámolóban fel kell tüntetni, az eredeti példányokat pedig helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell tudni mutatni.

A pályázati felhívás termelői koncentrációt és versenyképességet erősítő céljaival összhangban az elbírálásnál előnyt jelent, ha:

  • a tagok több mint 50 %-a nem volt korábban tagja ugyanazon a termékpályán működő TCS-nek (50% a kötelező minimum);
  • a taglétszám a kötelező taglétszámot legalább 100%-kal meghaladja;
  • a termelői csoporton keresztüli értékesítés aránya meghaladja a 75 %-os minimumértéket;
  • a termelői csoport (290/2014 kormányrendelet alapján) kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő térségben működik;
  • ágazati preferenciáknak megfelelően a termelői csoport kertészeti vagy állattenyésztési ágazatban működik;
  • a szolgáltatásai versenyképességének erősítése érdekében az alábbi intézkedéseket vállalja (ezekből a vállalásokból tevődik össze a maximálisan elérhető pontszám 30%-a):
  • a támogatott működés első 2 évében minimum 1 fő tejes munkaidős munkavállalót felvesz és a támogatási időszak végéig foglalkoztat,
  • termelést, értékesítést, logisztikát javító innovatív megoldásokat, technológiát vezet be (3. kifizetési kérelemmel kell igazolni a megvalósulást),
  • képzéseket és/vagy folyamatos szaktanácsadást biztosít tagjai számára (2. kifizetési kérelemmel kell igazolni a megvalósulást),
  • közös inputellátási, logisztikai szolgáltatást vezet be (2. kifizetési kérelemmel kell igazolni).

A felsorolt pályázati feltételek nem teljes körűek, a részletes feltételekről ide kattintva tájékozódhat.