Mezőgazdasági hírek

Tapasztalatcsere szervezésével járulunk hozzá az agrárium tudásalapú modernizációjához

2021. március 29., hétfő

Az EU Agrárkutatási Állandó Bizottságának Stratégiai Munkacsoportja az elmúlt napokban mandátumának ötödik, online ülését tartotta. A munkacsoportot társelnökként vezető Juhász Anikó helyettes államtitkár kiemelte, hogy az Agrár Tudás- és -Innovációs Rendszer felépítésére létrejött munkacsoport munkája stratégiai jelentőségű.

A munkacsoport rendszeres megbeszélései hatékonyan segítik, hogy a tagországok a legjobb európai gyakorlatokat megismerve a gazdálkodók számára hasznos tudásátadási és innovációs szolgáltatásokat és intézkedéseket tervezhessenek – írja közleményében az agrártárca.

A több mint hetven, szinte minden európai országot képviselő részvevő a háromnapos eseményen megvitatta, hogy a Közös Agrárpolitikában 2023-tól bevezetendő Agrárkutatási, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszer (AKIS) miként szolgálhatja legjobban a modern és tudásalapú gazdálkodást. A három nap alatt közel 25 bizottsági-, nemzeti, valamint Horizont 2020-as projekteket bemutató előadás hangzott el, amely felölelte a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervezésének folyamatában megtett nemzeti lépéseket az AKIS rendszerének megerősítésére, különösképpen az oktatás, szaktanácsadás terén.A résztvevőknek lehetősége nyílt arra, hogy megosszák egymással a következő támogatási időszak tervezési tapasztalatait. Ezek közt szerepeltek a jó gyakorlatok megismerése, az AKIS rendszerhez kapcsolódó új beavatkozások bevezetésének kihívásai, mint például a képzés-, továbbképzés, a tanácsadás, az Európai Innovációs Partnerségben (EIP) működő operatív csoportok működése, az innovációs támogatás, a kutatással, és a tudáscserével összefüggő feladatok megfogalmazása a 2023 utáni időszakra.

Az előadók kitértek arra, milyen lépéseket tehetnek a tervezők azért, hogy csökkenjenek a gazdálkodók adminisztratív terhei. Hogyan lehet hatékony irányítási rendszereket tervezni, miként tud az EIP-hálózat hozzájárulni a tudásátadáshoz. A következő ülésre várhatóan június elején kerül sor, a téma akkor a digitalizáció tudásátadáshoz történő hozzájárulása lesz.

Forrás: agrotrend.hu