Mezőgazdasági hírek

Tanulók és gyakornokok alkalmazásának néhány feltétele

2023. június 12., hétfő

A munkáltatóhoz több jogcímen kerülhetnek alkalmazásba tanulók, akik még képzésen vesznek részt végzettségük megszerzéséhez.

Ebben a szakcikkben a Tanuló szerződéssel és a Hallgatói szerződéssel alkalmazásba kerülő tanulók néhány  alkalmazási feltételeit tekintjük át.

 1. A szakképzési munkaszerződés keretében megvalósuló szakirányú oktatás:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) új rendszerében népszerű a duális képzőhelyeken történő szakképzési munkaszerződéssel megvalósuló képzési forma, melyhez számos egyedi közteherviselési szabály  és kedvezmény kapcsolódik. A szakképzési munkaszerződést a szakmai oktatás időtartamán belül az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatásra lehet kötni a duális képzőhely és a tanuló, képzésben részt vevő személy között.  A képzőhelyet és a képzésben résztvevő tanulókat a szakmailag illetékes kamara tartja nyilván, és Ő is felügyeli  a képzőhelyeket és a képzés munkáját.

 • Személyi jövedelemadó

 A személyi jövedelemadó kötelezettség vonatkozásában az Szja törvény 1. sz. mellélet 4.11. pontját  kell alapul venni.

 Így adómentes:

 • az Szkt. alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabér; és
  • a minimálbért nem meghaladó mértékű más pénzbeli juttatás.

 A munkabér adómentességének összeghatára megegyezik az Szkt. alapján a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összegével, azaz a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely megállapodása alapján a szakirányú oktatás önköltségének egyhavi összege (100.000 forint), de legfeljebb annak 168 százaléka, azaz 168.000 forint.          

 • Társadalombiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó

 Biztosítotti jogállás

A szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók, a képzésben részt vevő személyek biztosítottnak minősülnek, mint munkaviszonyban álló személyek.

Járulékalap

 A szakképzési munkaszerződés kapcsán  a  Tbj. 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek a szakképzési munkaszerződés alapán ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás minősül.

 • Szociális hozzájárulási adó mentesség

 A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII.  törvény alapján a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel juttatott jövedelem után a kifizetőnek nem keletkezik szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége. A Szochó tv. által biztosított mentesség a személyi jövedelem- adó mentesség összeghatárát meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetében áll fenn.

 • Szakmai gyakorlat végzése hallgatói munkaszerződés alapján:

 A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben

 • az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása,
  • a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése,
  • a gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatok során a személyi kapcsolatok és az együttműködési és  az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat – az előbb említett célok érdekében – a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyre speciális szabályok irányadóak.-

 • Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség

Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint  a hallgató részére nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbér 65 %-át  meg nem haladó rész adómentes. Amennyiben a kifizetés meghaladja az előbb említett összeget, úgy a minimálbér feletti rész a nem önálló tevékenységre vonatkozó általános szabályok szerint adó- köteles bevételnek minősül.

 • Társadalombiztosítási és járulékfizetési kötelezettség

A  hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, így társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik.

 • Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

 A Szochó tv. 5. § (1) bekezdése szerint a kifizetőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel.

Megjegyezni szeretném, hogy a fentiekben ismertetett adózási feltételek nem a teljes feltételrendszert  tartalmazzák az adott foglalkoztatás tekintetében, így sem a biztosításra sem pedig a képzést folytatóra vonatkozó előírásokkal ebben az írásban nem került sor. Szintén nem volt témája a fenti írásnak, az, hogy az egyes alkalmazások esetében milyen kedvezmény illeti meg a munkáltatót a fenti szerződésekkel alkalmazott  tanulók, gyakornokok esetében.

Törökné Rácz Erzsébet

Agrárközösség Kft.- Adószakértő