Mezőgazdasági hírek

Aki gazdálkodik, annak tudnia kell ezekről 2020 őszén

2020. szeptember 10., csütörtök

Agrárkamarai tagdíjbevallás / Őstermelői igazolvány / De minimis támogatások / Őstermelői járulékok / Egészségbiztosítási járulék

 

Agrárkamarai tagdíjbevallás 2020-ban:

Ebben az évben már aktuális lenne a kamarai tagdíjbevallások beadása, hiszen 2020. május 15-én adata hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ( a továbbiakban: NAK) , hogy május 31-ről őszre halasztja a kamarai tagdíjbevallásokat. A napokban jelent meg egy másik hír a tagdíjbevallásokkal kapcsolatosan, hogy a NAK  a NAV-hoz hasonlóan minden vállalkozásnak (őstermelő, egyéni vállalkozás, családi gazdálkodók és társas vállalkozások) elkészíti ebben az évben a 2020-as kamarai tagdíjbevallását. A kamara legutóbbi küldöttgyűlése 2020. szeptember 3-án úgy döntött, hogy megszünteti a – számos tag által korábban kifogásolt, bonyolultabb rendszerű – tagdíj-önbevallást, és a tagok számára a kamara állapítja meg a tagdíjat, a rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján. A megállapított tagdíjról a NAK internetes portálján az  e-Iroda felületén kapnak tájékoztatást a tagok. Hasonlóan működik ez, mint a NAV által évente elkészített SZJA-bevallás, tehát a kamarai tagnak a jövőben csak akkor kell foglalkoznia a tagdíjbevallással, ha nem ért egyet vele, vagy jogosult további tagdíjkedvezményre, amit igénybe szeretne venni. A küldöttgyűlés döntött továbbá arról is, hogy az induló vállalkozásokat segíti azzal, hogy esetükben nem csupán az első, hanem az első két évben fix a tagdíj mértéke.  Az adminisztráció csökkentése érdekében a tagok a könyvelőjüket/könyvvizsgálójukat is meghatalmazhatják, így helyettük ők is elvégezhetik a tagdíj elfogadását vagy korrekcióját. A tagdíjalap-kedvezmények igazolási módját egyszerűsítette a kamara: 50 millió forint árbevételig a könyvelő is igazolhatja azt, csak e felett van szükség könyvvizsgáló bevonására. Termelői szervezetre és termelői csoportra vonatkozó kedvezmény igazolás esetében ez az összeghatár 300 millió forint.

 

Őstermelői igazolványok 2020-ban:

Az áprilisban megjelent kormányrendelet – 122/2020. (IV.16.) – szerint a hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelők esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.

Ez azt jelenti, hogy az őstermelői igazolvány 2020. január elsejére történő visszamenőleges érvényesítésének határideje idén nem március 20-a, hanem 2020. június 18-tól számított 30. nap, így 2020. július 17-e. Tehát aki március 20-át követően már kiváltotta, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követően július 17-ig kérelmezi a 2020. évi értékesítési betétlapját, annak őstermelői jogviszonya szintén 2020. január elsejére visszamenőleges.

 

De minimis támogatások terhére elszámolt igazolások ügyintézése:

Az elmúlt időszakban a vészhelyzetre való tekintettel  több olyan támogatási jogcím is a termelő csekély összegű támogatási keretének terhére biztosított vissza nem térítendő összegeket.  Az egyéni de minimis keret összege az elmúlt három évre vetítve nem lépheti át a 200.000 eurót. Egy most megjelent közlemény értelmében  a termelők, illetve meghatalmazottjaik kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítás (bejelentkezés) után kérhetnek Hatósági igazolást, amiben igazolásra kerül a kérelem beadását megelőző 3 évben felhasznált összegek. Az Igazolási kérelemkitöltő felület a MÁK oldalán  közvetlenül elérhető. Az Elektronikus ügyintézés alkalmazás, „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével. Az adategyeztetés évente egyszer kötelező is elvégezni.Őstermelők járulékfizetése 2020. július 1-től:

Július 1-től a biztosítási jogviszonyban álló személy a járulékalapot képező jövedelme után 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni. Ez kiváltja az eddigi 10%-os nyugdíjjárulékot, a 4 %-os természetbeni és a 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, illetve a 1,5 %-os munkaerőpiaci járulékot. Ez a változás érinti a mezőgazdasági őstermelőket is.

Ennek megfelelően az őstermelő az eddigieken felül 2020. július 1-től pluszban fizeti a havi 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és az 1,5 %-os munkaerőpiaci járulékot. A változást a mezőgazdasági őstermelő esetében úgy „kompenzálta” a jogalkotó, hogy

  • a kezdő, vagy 8 millió forintnál magasabb előző évi bevétellel rendelkező őstermelő esetében a havi járulékalap nem a minimálbér, hanem a minimálbér 92 százaléka lesz, míg
  • a 8 millió forintnál kisebb előző évi bevétellel rendelkező őstermelő az előző évi bevételének nem a 20, hanem a 15 százalékának az egy tizenketted része után lesz köteles havi szinten megfizetni a 18,5 százalékos járulékot, az eddigi 10, plusz 4 százalék helyett.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az utóbbi körbe tartozó őstermelők is jogosulttá válhatnak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz)  illetve valamennyi biztosított mezőgazdasági őstermelő jogosultságot szerezhet álláskeresési támogatásra.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék változása július 1-től:

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. július 1-jétől is 7 710 Ft/hó, illetve napi 257 forint. Ha a fizetési kötelezettség nem teljes hónapra vonatkozik, akkor a fizetendő összeg a kötelezettség napjainak száma és a 257 Ft szorzata.

A kötelezettséget a NAV a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) adatszolgáltatása alapján automatikusan előírja az adószámlán és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélynek – a korábbi gyakorlattól eltérően – a fizetési kötelezettségét főszabály szerint nem kell bejelentenie a NAV-hoz, arra a továbbiakban csak kivételes esetekben van lehetőség.

A fizetési kötelezettség akkor szűnik meg, ha a magánszemély biztosítási jogviszonyt létesít vagy egyéb jogcímen jogosultságot szerez egészségügyi szolgáltatásra. A kötelezettség megszűnéséről a NAV szintén értesítést küld.

A fizetési kötelezettséget a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” megnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell teljesíteni.

Ha ellentmondás van a NAV értesítése és a magánszemély biztosítotti jogviszonyára, vagy egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen fennálló jogosultságára vonatkozó dokumentumai között, akkor egyeztetést kezdeményezhet az illetékes NAV Ügyfélszolgálatánál

Mivel a  változásokról csak kivonatos tájékoztatást olvashatnak a fentiekben ezért javaslom, hogy egyeztessenek a  könyvelővel minden esetben.

Törökné Rácz Erzsébet 

Adószakértő