Mezőgazdasági hírek

Színes az oktatási paletta

2020. augusztus 31., hétfő
Bár a gyógynövények gyűjtése és termesztése csökken, a belőlük készült termékek iránti érdeklődés növekszik. A gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére pedig sokféle oktatást szerveznek, a néhányórás csoportos foglalkozásoktól kezdve az iskolarendszerű képzésekig, és egyetemi végzettség, sőt doktori fokozat is szerezhető ezen a szakterületen.

Aki tehát szervezett keretek között szeretné bővíteni a gyógynövényes tudását, annak először azt kell eldöntenie, hogy mennyi időt áldozna erre. A workshopok (áruk 8-12 ezer forint) keretében általában gyakorlatias, a mindennapokban is hasznosítható tanácsokat adnak a gyógynövényes termékek elkészítéséhez, átfogó ismeretek megszerzése helyett egy-egy részterületben mélyedhetnek el az érdeklődők.

Aki hivatásszerűen foglalkozna e növénycsoporttal, az középfokú szakképzéseken (fitoterapeuta, gyógynövénybolti eladó), felsőfokú szakképzésen (gyógynövény-technológus), főiskolai és egyetemi szinten pedig gyógynövény szakos kertészmérnöki képzésben vehet részt, a leglelkesebbek akár doktorálhatnak is a témában. Gyógynövényes tantárgyakat az orvosi és gyógyszerész karokon is oktatnak, ám ott inkább a hatóanyagokra, hatásmechanizmusokra fókuszálnak, nem az alapanyagok gyűjtésére, termesztésére, feldolgozására. A már főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők két félév alatt gyógynövény-alkalmazási szakmérnökök, vagy gyógynövény-alkalmazási szakemberek lehetnek – alapvégzettségüktől függően.

Tematikus napok, túrák

A Györgytea májustól szeptember végéig indít egy- és háromnapos gyógynövény-ismereti túrákat a Bükkben. Ezek nagyon népszerűek, idén már az összes túra betelt. Az egynapos túrán alapvető ismereteket lehet elsajátítani a gyógynövényekről, a körülbelül kétórás terepi túrát másfél-kétórás gyógynövénykert-látogatás egészíti ki. A háromnapos gyógynövényismereti túrán sokkal részletesebb, mélyrehatóbb ismereteket szerezhetnek a résztvevők a gyógynövények botanikai jellemzőiről, gyűjtéséről, felhasználásáról, mondta Libisch Krisztina, a Györgytea marketingvezetője.

A Gyógynövénynapokat július elején Bükkszentkereszten tartják, az idén azonban sajnos elmaradt. A rendezvény ingyenes, és számos szakmai előadás mellett gyógynövénykerti látogatás, gyógynövény-bemutató, gyógynövény-felismerő játék várja az érdeklődőket.

Szabó Gyuri bácsi egész évben tart előadásokat országszerte: valamely helyi intézmény, város szervezésében 150-500 fős hallgatóság előtt beszél a gyógynövényekről, felhasználásukról, a hagyományos népi gyógyításról.

Bükkszentkereszten lehetőség van vezető nélkül is ellátogatni a gyógynövénykertbe. A kézhez kapott szórólapon rövid, egy-kétmondatos ismertetés szerepel a kertben található összes gyógynövényről. A résztvevők fő motivációja, hogy megismerjék a gyógynövényeket, azok felhasználhatóságát, hogy mit ajánl a népi gyógyászat egyes betegségek kezelésére vagy megelőzésére. Vannak rendszeresen visszatérők, akik a már megszerzett tudásukat szeretnék bővíteni a gyógynövények botanikájáról, gyűjtéséről, említette tapasztalataikat Libisch Krisztina.

A programok, túrák résztvevőinek iskolai végzettségéről nem vezetnek statisztikát, de az online felületeik felhasználói és látogatói profilja alapján úgy vélik, hogy több mint felük (kb. 65%) főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik. A rendezvényeket, túrákat többnyire 45 év feletti nők látogatják (a férfi-nő arány kb. 30-70%), de az iskolai csoportok, a fiatal 20-30 éves párok és a kisgyermekes családok száma is évről évre nő. A résztvevők nagy többsége a gyógynövények hatása iránt érdeklődik, ezt követi a gyűjtés, a feldolgozás, egy részük pedig sokkal mélyebb tudásra vágyik.

Gyógynövényismereti túrákat Zánkán, a Gyógynövény-völgyben is rendszeresen tartanak, és főként a nyári turisztikai szezonban országszerte sok helyen hirdetnek képzéseket.Középfokú szakképzések

Szakmai képzésből is többféle van.

A fitoterapeuta és a gyógynövénybolti eladó középfokú szakképesítések már távoktatásban is megszerezhetők.

A fitotera­peuta képzés jelentkezési feltétele azonban az egészségügyi, valamint a termé­szetgyó­gyászati alapmodul elvégzése és az ezekkel kapcsolatos vizsgák megléte. Mindkettőre több oktatási magáncég szervez tanfolyamokat. A fitoterápia, vagy gyógynövény-terápia a természetgyógyá­szati módszerek egyike, a növényi részek és a belőlük előállított készítmények gyógyászati felhasználásán alapszik. A fito­terápiával gyógyító szakembert nevezik fitoterapeu­tának, aki a végzettsége megszerzése után praktizálhat is.

A gyógynövényeladó szakember a vásárlói igényeknek megfelelő gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve tájékoztatást ad a gyógynövénytermékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. A gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételekor ellenőrzi a kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövénytermékek készletéről, és betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat. A végzettség birtokosa kisvállalkozást alapíthat.

Technológus

Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa (augusztus 1-jétől a Szent István Egyetem része) 2017-től az ágazat szereplőinek bevonásával kidolgozta a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak követelményeit. Az ilyen szakképzettséggel rendelkezők képesek megvalósítani és fejleszteni a Magyarországon termeszthető gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiáit, irányítani a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését, és az ökológiai adottságoknak megfelelően összehangolni és adaptálni a termesztéstechnológia biológiai és agrotechnikai elemeit. Jártasak a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismerik a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkeznek az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.

A kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységet tölthetnek be.

A négy féléves, nappali vagy levelező tagozatos képzés végén felsőfokú gyógynövény-technológus (medicinal plant technologist) szakképzettség szerepel az oklevélben.

A felsőoktatás e rövid ciklusú képzésének a negyedik féléve szakmai gyakorlat, amelynek teljesítéséhez Hargita megyei cégektől is kapott az intézmény szándéknyilatkozatot hallgatók fogadásához. A képzésnek volt már előfutára, de azt 2012-ben megszüntették a felsőfokú OKJ-s képzések kivezetésével. A szeptemberben induló képzés nagy népszerűségnek örvendett, amelyben szerepe lehetett annak is, hogy a jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű érettségi vizsga, tájékoztatott Lakatos Márk szakfelelős, a campus mesteroktatója.

Egyetemi és doktori szint

A Szent István Egyetem Budai Campusán az egyetemi oktatásban a kertészmérnök BSc és MSc szakokon belül lehet gyógynövényekre szakosodni. Az erre a szakra felvett hallgatók több, mélyebb ismeretet nyújtó tárgyat tanulnak, és a szakdolgozatot/diplomamunkát gyógynövény témából írják.

A diplomamunkát a tanszék stratégiája szerint lehetőleg kísérletes munkából készítik, azaz nem csak irodalmi feldolgozást végeznek, ennek köszönhetően kézzelfogható tapasztalatot szereznek a hallgatók a szabadföldi növénytermesztésben és az egyszerűbb labormunkákban.

A szakirányosok az üzemi gyakorlatot is lehetőség szerint gyógynövényes cégnél töltik, de mivel viszonylag kevés az ilyen hazai üzem, esetenként akár gyógyszertárakban vagy speciális kertészetekben szereznek gyakorlatot.

A hallgatók gyógynövény iránti érdeklődése a 2000-es években határozottan növekedett, a szakirány-választásnál az egyik legnépszerűbb tanszék volt a Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Az utóbbi néhány évben a gyógynövényre szakosodott hallgatói létszám állandósult, aminek feltehetően a korlátozott hazai elhelyezkedési lehetőség az oka, mondta Zámboriné Németh Éva egyetemi tanár.

A doktori (PhD) képzésre folyamatos az érdeklődés, és egyre több a külföldi hallgató: a tanszék jelenlegi PhD-hallgatói közül három külföldi, kettő magyar. A külföldiek a világ minden tájáról érkeznek, alapvetően onnan, ahol elérhető a Stipendium Hungaricum ösztöndíj. A külföldi ösztöndíjasok fő finanszírozója a magyar állam. Az önfinanszírozó hallgató kevés.

Az agrár elővégzett­ségűek mellett jönnek biológus, környezettanos és hasonló végzettségűek is. A létszámnak a tanszéki kapacitás szab határt, hiszen egy témavezető nem tud érdemben nagyszámú hallgatóval magas szinten dolgozni. Emellett sajnos a pénzügyi lehetőségek is korlátozottak, mert a természettudományos, ezen belül a növényi PhD-kutatás rendkívül anyag- és eszközigényes, amit a jelenlegi finanszírozás nem biztosít. A gyógynövényre szakoso­dó hallgatók motivációját nehéz lenne pontosan meghatározni, de megfigyelhető, hogy mind az egyetemi graduális, mind pedig a PhD-szinten fontos a személyes kötődés.

Gyógynövényes gazdaság vagy családi vállalkozás viszonylag kevés van az országban, ezek nem „termelnék ki” a szakosokat. Van persze, aki gyógynövényes vállalkozásba szeretne fogni, de a tanszéken dolgozók ismeretei szerint az egyetemi évek alatt ez többnyire még kissé homályos elképzelés. A PhD-re jelentkezőknek természetesen a kutatás a fontos jövőbeni céljuk.

A külföldi ösztöndíjasok motivációs leveleiben emellett általában az szerepel, hogy hazájuk gyógynövény-termesztését akarják fellendíteni.

Alapvetően azonban valószínűleg ők is a személyes érdeklődés, korábbi tanulmányok, ritkábban korábbi vagy jelenlegi munkakör miatt jönnek hazánkba, a Szent István Egyetemre. Az eddigi tapasztalatok alapján nagy részük hazamegy, de van, aki itt maradt, bár nem könnyű a helyzetük és nem feltétlenül a szakmában vagy a kutatásban tudtak egyelőre elhelyezkedni, említette a tanszékvezető.

Posztgraduális képzés

A Szent István Egyetemen hosszú évek óta működő két féléves szakirányú képzésen gyógynövénytermesztő szakembereket képeznek, akik ezáltal alkalmasak gyógynövények kis- és nagyüzemi körülmények közötti termesztésére, ezenkívül elhelyezkedhetnek gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégeknél, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó, wellness-szolgáltatásokat nyújtó központokban, szállodákban. A képzésben agrár-, orvos-, egészség- és gazdaságtudományi, műszaki, pedagógus, sporttudományi vagy természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy osztatlan képzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett mérnöki vagy nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően gyógynövény-alkalmazási szakmérnök vagy gyógynövény-alkalmazási szakember.

A szakirányú képzésben résztvevők egy részének jelenlegi szakmája, munkája is kapcsolódik a gyógynövényekhez, de vannak, akik a jövőben szeretnének ez irányban nyitni, míg mások a jelenlegi szakmájuk (orvostól az óvónőig) kiteljesedését és egyéni ismereteik bővítését várják e tanulmányoktól.

A tanszék időnként egynapos képzéseket is szervez (fitoterápia alapjai, gyógynövényalapú termékek, fűszer­növények otthon és a kiskertben). Ezeken a legtöbben a tudásukat szeretnék bővíteni, kisebb részben a szakmájukkal összefüggésben, zömmel inkább a család vagy saját maguk számára szeretnének megbízható és hasznos tudást szerezni, mondta Zámboriné Németh Éva.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu