Szeptember havi szaktanácsadás hírlevél

Tenyészbika tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet alapján, vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet – a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha-, és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében – az állattartó (kérelmező) az apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása esetén.

A támogatás igénybevételének feltételei:

  • A kérelmező „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfélként szerepel a Kincstár ügyfél nyilvántartásában
  • 2020 szeptember 1 és 2021 augusztus 31 közötti időszakban a tenyésztőszervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy húshasznú szarvasmarha tenyészbikát, illetve egy bivaly tenyészbikát tenyésztésbe állított
  • Egy adott központi lajstromszámmal rendelkező apaállat után kizárólag az apaállat tenyésztésbe állítását követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás
  • A kérelmező a bejelentett tenyészetében lévő, a tárgyév augusztus 31-én az ENAR szerinti adatbázisban nyilvántartott és ebben az időpontban legalább a 18 hónapos kort betöltött nőivarú szarvasmarha vagy bivaly minden megkezdett harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Az átmeneti támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként

a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,

b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,

c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,

d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak

minősülű vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a tenyésztő szervezet igazolását, amelyet a 64/2021. (VIII. 11.) számú Kincstár Közlemény 1. számú melléklete tartalmaz. Az igazolást a szervezetnek alá kell írni, ezért a tenyésztőszervezetekkel előzetesen fel kell venni a kapcsolatot

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 1. és szeptember 20. között, elektronikusan van lehetőség.

Főbb tenyésztőszervezetek elérhetőségei:

 -Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, telefon: +36-74-451-022

– Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete, telefon: + 36 1 412 5098

– Magyar Charolais Tenyésztôk Egyesülete, telefon: +36-46-412-265

– Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete, telefon: +36-82-316-610

– Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete, telefon: +36-1-412-5095

– Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete, telefon: +36-70-622-2541

Társadalmi egyeztetésen az új AKG és ÖKO pályázat

Főbb változások az AKG pályázatban:

– A kötelezettség vállalási időszak 2020.01.01-től 2024.12.31-ig tart, ezen időszak minden napjára érvényes földhasználattal kell rendelkezni.

-A vetésszerkezet minden esetben évente ellenőrzésre kerül

-A baktérium trágya kikerült az előírások közül, a „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása” és a „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása” előírásokat csak szervestrágyával vagy zöldtrágyával lehet teljesíteni

-Bekerült egy új önállóan választható vállalás, „A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba.”

Változás a VP-ÖKO pályázatban:

– A támogatási kérelemmel érintett összes gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső terület vonatkozásában átlagosan legalább 0,2 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani legeltethető állat tartásával a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt.

Mind az új AKG mind az új ÖKO pályázatban változás, hogy az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplót az eddigi évektől eltérően nem január 1 és január 31 között, hanem január 1. és január 20 között kell elektronikusan benyújtani.

Mindkét pályázat esetében támogathatóak a (VP ÖKO esetében ültetvény földhasználati kategória, a VP AKG esetében horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében) azon területek, melyeken a kötelezettségvállalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található, vagy a támogatási kérelembe tett nyilatkozat alapján eltelepítésre kerül az ültetvény legkésőbb a 2023. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határidejéig.

Szintén mindkét pályázat esetében lehetőség van a VP4-10.1.1-15 ,a VP4-10.1.1-16 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés”, illetve a VP-4-11.1.-11.2.-15. „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” támogatás során jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok feltöltésére is, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.

A pályázatokkal kapcsolatban keresse a területi képviselőjét!

AKG Agrotechnikák bejelentésének szabályai

A VP4-10.1.1-16 AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KIFIZETÉS pályázatban (AKG2016) résztvevő gazdálkodóknak idén van az utolsó lehetősége az eddig el nem végzett agrotechnikai munkák bejelentésére.

a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a munkavégzést követő 15 napon belül;
b) istállótrágya-kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
c) baktériumtrágya-kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
d) középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.

A bejelentéshez meg kell adni ezen kívül a betakarítás időpontját is (amennyiben volt).

Az agrotechnikai művelet csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha a támogatást igénylő a fenti határidők betartásával, igénylőnek az Államkincstár felé az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon (Egységes kérelem adatváltozás felületen), ügyfélkapun keresztül be kell jelenti, ebben segítséget nyújt Önnek szaktanácsadója.

A még hátralévő agrotechnikai műveletekkel kapcsolatban keresse szaktanácsadóját.

Szeptember közepéig kell befizetni a kárenyhítési hozzájárulást

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének határideje 2021. szeptember 15.

A megfizetés a kárenyhítési rendszerben résztvevők számára kötelező, mulasztás esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

2021. kárenyhítési évtől kezdődően a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség fajlagos összegének 50%-os mértékének emeléséről született döntés. Így a kárenyhítési hozzájárulás mértéke az idei évtől:

– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 4500 Ft/ha;

– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 4500 Ft/ha;

– egyéb szántóföldi növény termesztésére szolgáló terület esetén 1500 Ft/ha.

A kárenyhítési hozzájárulás összegéről idén az államkincstár mindenkit külön határozatban értesít.

A Magyar Államkincstár által megállapított kárenyhítési hozzájárulásnak 2021. szeptember 15-ig meg kell érkeznie a MÁK 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára, amely alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének az aktuális gazdálkodási évben.

Határidőben történő befizetésnek a tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető.  

A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen.

Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfélazonosító-számot, illetve az adóazonosító jelet, vagy adószámot, ugyanis a beérkező összeg beazonosítása ez alapján történik!

Ha nem történik befizetés vagy a hozzájárulás összegét a Kincstár 2021 szeptember 15-ét követően vonja le a gazdálkodó kifizetéséből, a termelő a kárenyhítő juttatás igénybevételére nem lesz jogosult az aktuális gazdálkodási évben.

Felhívjuk az aszálykárokkal érintett termelők figyelmét, hogy aszálykár a károk észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig jelenthetők be.

Ökológiai másodvetés szabályai

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján az ökológiai jelentőségű másodvetést tárgyév szeptember 30. napjáig kell elvetni.

 Az ökológiai másodvetésnek a tényleges vetéstől számított legalább 60 napig a mezőgazdasági termelő földterületén kell lennie, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát. Amennyiben az ökológiai másodvetés a vetést követő 60 napon belül beforgatásra vagy betakarításra kerül, abban az esetben az EFA másodvetés nem kerül elfogadásra.

A beadással kapcsolatban keresse szaktanácsadóját.

Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban kérdése merül fel, vagy a benyújtáshoz szeretne segítséget kérni, keresse szaktanácsadóját