Mezőgazdasági hírek

Dr. Nagy Zoltán

2021. június 2., szerda

Polgári jog

 • a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
 • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
 • választott bíróság előtti képviselet,
 • gazdasági jog
  • a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
 • társasági jog
  • gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
  • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
  • tőkeemelés és leszállítás,
  • társaságok átalakulása,
  • társaságok megszüntetése,
 • társadalmi szervezetek joga
  • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
 • ingatlanok joga
  • ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
  • társasházak alapítása és képviselete,
  • új lakások értékesítésében történő közreműködés,
  • ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
  • telekalakítás,