PRECÍZIÓS GÉPBESZERZÉSI TÁMOGATÁS DOHÁNYTERMESZTŐKNEK IS!

MINIMUM 5- MAXIMUM 250 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS PRECÍZIÓS GÉPEK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE, AZ ELSŐ BEADÁSI HATÁRIDŐ 2021. AUGUSZTUS 9., PÁLYÁZAT ZÁRÁSA 2021. NOVEMBER 19.

MIRE ADJÁK?

  • precíziós mezőgazdasági erőgépek, traktorok beszerzésére
  • precíziós munkavégzésre- és szemestakarmány betakarítására alkalmas kombájn beszerzésére
  • precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek beszerzésére
  • rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz, elemzéshez kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzésére (tablet, laptop, asztali számítógép)
  • digitális átálláshoz kapcsolódó döntéstámogató eszközök beszerzésére, mint például: drónok, agrometeorológiai állomás kiépítése
  • farmmenedzsment szoftver bevezetésére
  • 10 évnél nem idősebb erő és munkagépek felokosítására

KINEK ADJÁK?

  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából az 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
  • Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül

NEM RÉSZESÍTHETŐ A TÁMOGATÁSBAN, AKI A JELEN – VP2-4.1.8-21 kódszámú -, ILLETVE A KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ – VP2-4.1.3-20 kódszámú – FELHÍVÁS KERETÉBEN UGYANAZON TEVÉKENYSÉG VONATKOZÁSÁBAN MÁR RÉSZESÜLT TÁMOGATÁSBAN.

EZ A PÁLYÁZAT INDULÓ GAZDASÁGOKNAK SAJNOS NEM ALKALMAS. KÉRJÜK CSAK AKKOR JELENTKEZZEN HA VAN LEZÁRT ÜZLETI ÉVE ÉS A GAZDASÁGA MEGHALADJA A 6000 EURO STÉ ÜZEMMÉRETET!

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJUK

Kérjük adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]