Mezőgazdasági hírek

Pénzcunami az agráriumban: ezek az új pályázatok jönnek a követező hónapokban

2021. április 1., csütörtök

A programozási időszakok közötti két átmeneti év lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel a következő hét éves költségvetési ciklus terhére jelentős mértékű fejlesztési támogatásokat vegyünk igénybe. Az elkövetkező időszakban 13 darab új felhívás megjelenése is várható.  

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete módosításra került. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) összegyűjtötte ennek a legfontosabb pontjait.

Májusban jelenik meg az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című pályázat. A felhívás keretében a technológiai fejlesztéseket, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházásokat szeretnék támogatni. A várható forráskeret 50 milliárd forintos lesz, míg az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 100 millió Ft. Az 1. célterületen belül az élelmiszer feldolgozó üzemek, míg a 2. célterületen belül a borászati üzemek fejlesztésére pályázhatnak.

Számos felhívás nyílik meg a nyár elején. Júniusban jelenik meg a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása”, ahol a támogatható tevékenységek várhatóan az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzései lesznek. Az 50 milliárd forintos pénzügyi keretre a mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdasági termelők csoportjai pályázhatnak.

Júniusra tervezik kiírni az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című pályázatot 5 milliárd forintos támogatási összegig. A megjelenő nagyobb volumenű pályázatok megvalósításával szeretnék elősegíteni az importkiváltást. A célterületek várhatóan hasonlóak lesznek, mint az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívásban, azonban a komplex üzemfejlesztésből adódóan a minimális támogatási összeg vélhetően jóval magasabb léptékű lesz.

Június 7. napjától adható be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat 50 milliárd forintos kerettel. A felhívás célja az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. Az érintett területeken lehetőség nyílik majd a külterületeken található helyrajzi számmal ellátott földutak fejlesztésére és a szilárd burkolatú helyi közutak felújítására. Támogatható lesz az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása, illetve a szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 millió Ft lesz. A támogatási intenzitás a 95%-ot is elérheti.

Júniusra várható a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázat. A intézkedés alapvető célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A támogatható tevékenységek között fognak szerepelni az új munkagépek, speciális betakarítógépek, korszerű palántázógépek, eszközök és berendezések beszerzése, illetve a meglévő gépek helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele, eszközök, berendezések, technológiák modernizálása, felújítása, infokommunikációs eszközök beszerzése, műholdas és földközeli távérzékelési adatok vásárlása és elemzése. A forrás keretösszegét előzetesen 100 milliárd forintra tervezik, míg a vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 500 millió Ft lesz.

2021. július 15. napjától nyújtható be a „Tojótyúktartó telepek támogatása” című pályázat. Az importkiváltás és a komplex ágazati fejlesztés érdekében 500 millió forintban határozzák meg a minimum támogatási összeget. Új tojótyúktartó telepek fejlesztését is támogatják a pályázatból. Az ágazatban gazdálkodó kisebb piaci szereplők a 2020. végén megjelent „Állattartó telepek fejlesztésének” támogatása című pályázatból igényelhettek, valamint a 2021. május 12. napjától benyújtható „Állattartó telepek megújításának támogatása” című felhívásból igényelhetnek beruházási támogatást.A terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása augusztus 2. napjától igényelhető. A felhívás hasonló a 2016-ban megjelent pályázathoz, azonban az újabb támogatásban nem szeretnék méretbeli keretek közé szorítani a beruházásokat, így a címből is lemaradt a „kisméretű” szó. A Kiíró számára fontos, hogy ne csak tároló létesüljön, hanem komplex technológiával felszerelt környezetbarát üzem jöjjön létre. Ebből adódóan, várhatóan önállóan nem lesz támogatható a terménytároló létesítése, hanem szükséges lesz mellé terménytisztító, terményszárító létesítése vagy a meglévő terménytárolók technológiai korszerűsítése. Az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázatból lesz lehetőség a terménytárolók létesítésére, ugyanis ott nem határoznak meg százalékos korlátot, így akár alomszalma tárolót is létesíthetnek a pályázók. Az előző éves fejlesztési keretben még a vetőmag előállító üzemek fejlesztését is ebből a pályázatból szerették volna összevontan megvalósítani, azonban ez módosult, így egy későbbi időpontban komplexebb pályázat keretében támogatják majd a vetőmag előállító üzemeket.

A nagy volumenű „Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatását” az év második felében írják ki. A felhívás támogatást biztosít a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növeléséhez, továbbá új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazásához járul hozzá. Támogatják a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás hatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását és a kertészeti ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. Vélhetően 5 milliárd forint támogatási összegig lehet majd pályázni.

2021. októberére tervezték kiírni a „Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatását”. A felhívás által támogatott rendszer kompenzációt nyújt azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett. A kifizethető kompenzáció 30%-a az alap saját forrása, melyhez 70% támogatás kapcsolódik.

Természetesen az előző ÉFK-ban már megjelent „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című felhívásra is lehet pályázni 2021. május 24-től. Az „Állattartó telepek megújításának támogatását” május 12-től, a „Kisüzemes” pályázatok második körét április 6. napjától lehet beadni, míg a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívás megjelenését júniusra módosították. Fontos, hogy a cikkben bemutatott időpontok a pályázatokhoz szükséges VP módosítások függvényében még változhatnak. Még nyitott a már januárban megjelent „Öntözési közösségek támogatása” című felhívás, amely ezen az oldalon érhető el.

Aktualitásként elmondható, hogy a „Kisüzemek fejlesztésének a támogatására” rendkívül nagy forrásemelést terveznek, így hosszú távon – akár 2022. nyaráig – elérhető lesz ez a támogatási lehetőség. A 2020. július 23-án felfüggesztett „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázat várhatóan még az idén ismételten megnyitásra kerül. A „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás benyújtási határidejét pedig meghosszabbítják.

A fentiekből is jól látható, hogy a 2020 őszén elinduló pályázati dömping, az idei évben még erőteljesebben folytatódik. A Kormány 2022 végéig több, mint 1500 milliárd forintnyi fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szervezetek számára.

Forrás: agrarszektor.hu