Aktuális pályázatok

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP3-9.1.1-17

 

 1. A Felhívás indokoltsága és célja

 

A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.

Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható:

 1. a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap kialakítása;
 2. a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése érdekében;
 3. a termelői csoport tagjai közötti – különösen a termeléssel, betakarítással és a rendelkezésre állással kapcsolatos információk átadására vonatkozó – üzleti kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által;
 4. a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok jövedelembiztonságát javítja;

 1. Támogatást igénylők köre

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 

A földművelésügyi miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

 

 • Támogatható tevékenységek köre

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:

 

 • mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozása és működése.

 

A támogatást a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet (továbbiakban: elismerési rendelet) alapján elismeréssel rendelkező termelői csoportok (a továbbiakban: TCS) működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik végrehajtásához használhatják fel.

 

 1. A támogatás mértéke, összege

 

A támogatás, értékesítés (forgalom) alapján számított átalányösszegű támogatás, melyre a csoport az elismerését követő legfeljebb 5 éven keresztül jogosult. A támogatás maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott csoport.

 

Csekély összegű támogatás esetén kedvezményezettenként a maximális támogatási összeg 200 000 euró/3 év lehet.

 

A támogatás éves részletekben kerül kifizetésre, úgy, hogy a részletek intenzitása folyamatosan csökken az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

 

Az elismerést követő

A támogatás mértéke:

(az éves értékesített termelés)

 

1. és 2. évben

 

10%
3. évben 9%
4. évben 8%
5. évben 7%

 

Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti év vonatkozásában van éves beszámolója és az értékesítés nettó árbevétele nagyobb, mint a termékcsoportra vonatkozó elismerési minimum árbevétel, akkor a támogathatósági időszak 1 évvel csökken. Ilyen esetben a támogatás mértéke az első és második évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%-a, negyedik évben 8%-a, de maximálisan 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

 

Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti évet megelőző év vonatkozásában is van éves beszámolója és az értékesítés nettó árbevétele nagyobb, mint a termékcsoportra vonatkozó elismerési minimum árbevétel, akkor a támogathatósági időszaka további 1 évvel csökken. Ebben az esetben a támogatás mértéke az első és második évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%-a, de maximálisan 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

 

Amennyiben a fent felsorolt feltételek teljesülnek, az elismerés évét megelőző minden további év vonatkozásában a támogathatósági időszak további 1 évvel csökken.

 

A vis maior esemény miatt kiesett árbevétel a támogatási összeg számítás során nem vehető figyelembe.

 

 1. Az elszámolható költségek köre

 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel. A jelen támogatás százalékos alapú átalány–támogatásnak minősül.

 

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. május 2. napjától 2019. április 30. napjáig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 

Az első szakasz zárása: 2017. június 9.

A második szakasz zárása: 2017. szeptember 29.

A harmadik szakasz zárása: 2018. május 31.

A negyedik szakasz zárása: 2019. február 28.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share