Aktuális pályázatok

Mezőgazdasági kistermelőket támogatnak

 

 

 

15 000 €, 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak Őstermelők és mezőgazdasági mikro vállalkozások.

Török Zoltán pályázati szakértő 3000-6000 € között van az éves árbevétele? Ez a pályázat Önnek van kiírva!


 

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRE  SZABOTT TÁJÉKOZTATÁST  SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

A felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor 2,5 milliárd forint.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ-t, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 Műszaki és szakmai elvárások

 • Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.

A projekt területi korlátozása

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg! Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Támogatást igénylők köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és
 • legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 • támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • Aki/amely vállalkozás a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói okirattal;
 • Aki már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban
 • Akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói okirattal;
 • Akinek azonos a székhelye olyan kedvezményezettel, amely a VP2- 6.3.1-16 azonosítószámú „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” c. felhívás keretében már rendelkezik hatályos támogatói Okirattal.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 2020. október 1. napjától 2022. október 1.

Benyújtási időszakok: 

2021. június 3. – 2021. június 17. 

2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17. 

2021. október 4. – 2021. október 18. 

2021. december 3. – 2021. december 17. 

2022. február 3. – 2022. február 17. 

2022. április 4. – 2022. április 19. 

2022. június 3. – 2022. június 17.

 

A támogatás formája, mértéke, összege

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.

Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

 

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

 


Share