Aktuális pályázatok

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása – LEZÁRULT

Kódszáma: VP6-6.4.1-16

 

A támogatás célja:

A vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza.

A támogatás mértéke, összege:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

 

Támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;

– a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:

– új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;

Egyéb szálláshely esetében:

– új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;

– amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • ingatlan építés, bővítés, korszerűsítés vagy eszközbeszerzés
 • a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);
 • komplex, projekt-arányos akadálymentesítés;
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;
 • az aktív turizmus4 és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (továbbiakban Annex I terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;
 • az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. naptól 2019. május 14-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • Első szakasz zárása: 2017. június 12.
 • Második szakasz zárása: 2017. július 12.
 • Harmadik szakasz zárása: 2017. augusztus 14. 19
 • Negyedik szakasz zárása: 2017. november 14.
 • Ötödik szakasz zárása: 2018. február 14.
 • Hatodik szakasz zárása: 2018. május 14.
 • Hetedik szakasz zárása: 2018. augusztus 14.
 • Nyolcadik szakasz zárása: 2018. november 14.
 • Kilencedik szakasz zárása: 2019. február 14.
 • Tízedik szakasz zárása: 2019. május 14.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3.,4.,vagy 10. számú melléklet) van lehetőség.

 

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share