Aktuális pályázatok

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

 

Ez egy KIVÉTELESEN NEM MEZŐGAZDASÁGI KKV-knak szóló pályázat a honlapunkon.

 

Kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak  A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.3-19

 

A mezőgazdaságban is kiszámíthatóbb a haszon ha a vállalkozás több lábon áll. Van nem mezőgazdasági vállalkozása is? Akkor ez kiemelkedő lehetőség, nézze meg!

Török Zoltán pályázati szakértő


Akár 100 % támogatással!


Kérjen ingyenes pályázati konzultációt a lap alján! 

 

 

 

A felhívás indokoltsága és célja

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000-10000 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából:

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos- energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h) 573 Nonprofit részvénytársaság
i) 575 Nonprofit közkereseti társaság
j) 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig  lehetséges.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.

 A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

 

Előleg igénylése: Jelen Felhívás esetében nem releváns.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share