Aktuális pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében – SZÜNETELTETVE

Pályázati felhívás célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Rendelkezésre álló forrás:

 • vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

Támogatott támogatási kérelmek várható darabszáma: 2500-5000 db.

Az összefoglaló lejjebb folytatódik!

Érdekli a pályázat? Jelentkezzen a részletekért! 

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 1. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint – kötelezően megvalósítandó (ezen költségeknek legalább el kell érni az össz. elszámolható költségek 20%-át)
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása (önállóan nem támogatható)
 3. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint (önállóan nem támogatható)
 4. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (önállóan nem támogatható, össz. költség maximum 10%-a lehet)
 5. A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (össz. költség max. 0,5%-a lehet)
 6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (önállóan nem támogatható)

Műszaki és szakmai elvárások:

 • A projekt megvalósítási helyének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
 • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
 • kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
  • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
  • a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
  • a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,
 • ingatlan beruházáson belül nem támogatható a kizárólag raktárra, szociális helyiségre és/vagy irodára vonatkozó fejlesztés.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A Támogatói Okirat hatálybalépést követően maximum 18 hónap.

Projekt területi korlátozása:

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések nem támogatottak

Amennyiben engedélyköteles tevékenységet kezd meg a pályázó, úgy a végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni.

Fenntartási kötelezettség:

Beruházás megvalósítását követő 3 év.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Kérelem benyújtásának határideje:  2017.02.15. – 2019.02.15. vagy forráskimerülésig.

 

Támogatási kérelem benyújtásának feltételei:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 3. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 4. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 15 – 2019. február 15-ig.

Támogatás mértéke és formája:

Vissza nem térítendő támogatás: maximum 30% – 5.000.000 – 50.000.000 Ft

Vissza térítendő támogatás (kölcsön – 2% kamat): minimum el kell érni a vissza nem térítendő támogatás mértékét – 10.000.000 – 145.000.000 Ft

Önerő: minimum 10%

Előleg: A megítélt vissza nem térítendő támogatás max. 50%-a

Elszámolható költségekhez kapcsolódó előírások:

 • építéshez kapcsolódó költségek maximum 200.000 Ft/m2
 • eszközbeszerzés esetén minimum 100.000 Ft értékű eszközök támogathatóak (kivéve megújuló energia)
 • információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzés egyenként min. 30.000 Ft


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share