Aktuális pályázatok

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

 

Támogatás digitális átálláshoz kapcsolódó precíziós fejlesztésekre. 

Török Zoltán pályázati szakértő


Akár 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.


 

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRE  SZABOTT TÁJÉKOZTATÁST  SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Kérjük adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

 

MEGJELENT A VÉGLEGES FELHÍVÁS

 

1.A felhívás célja

 

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.

 

2.Rendelkezésre álló forrás

 

100 milliárd forint az alábbi fókuszterületi bontásban:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 90,0 milliárd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.

 

A támogatott projektek várható száma 1 500 – 2 000 db.

 

3.A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

III.1.Önállóan támogatható tevékenységek

 

A felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),

b) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése,

c) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,

d) helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),

e) a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,

f) a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,

g) meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),

h) a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén

Figyelembe véve a következő korlátozásokat:

a) legfeljebb két darab precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas traktor, mely  a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak)- maximális támogatási összeg együttesen nettó) – 40 millió Ft

b) legfeljebb egy darab önjáró permetezőgép,(  precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmas)

c) legfeljebb egy darab szemestermény-betakarításra, helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt kombájn- maximális támogatási összeg (nettó) 50 millió Ft

d) egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop – vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép – szerezhető be. Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” – maximum 11,5” (coll) legyen (az asztali számítógéphez tartozó monitor és/vagy laptop képernyő méretére vonatkozóan nincs megkötés).

 

III.2.Önállóan nem támogatható tevékenységek

1.általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek (hatósági eljárás, tanácsadó igénybevétele, közbeszerzési eljárások lefolytatása, tájékoztatás, nyilvánosság, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálat, projektelőkészítés és menedzsment.

2.mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásvásárlások költsége;

3.a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

 

III.3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1) A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása

a) precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

b) agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

c) abiotikus környezeti tényezők “okos” monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),

d) műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

e) menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

f) differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

g) farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,

h) a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.

 

2) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

 

4.Támogatás mértéke, összege

 

1.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint.

 

A támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ (5 millió Ft) alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

 

2.A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

3.A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

4.A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

5.Támogatást igénylők köre

 

1)Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a)A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából az 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

– Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)- támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!

– Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

 

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

– Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében valamennyi tag személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni

– Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

 

2)Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

 

6.Támogatásban nem részesíthetők köre

 

1.a jelen – VP2-4.1.8-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban

2.meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása), tevékenységek esetében, amennyiben a VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése című felhívás keretében ugyanazon tevékenység vonatkozásában már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik vagy annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

 

7.Nem támogatható tevékenységek

 

a) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

b) tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi,

c) mobiltelefonok beszerzése,

d) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése,

e) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése,

f) üzemen belüli anyagmozgatás gépei,

g) azon egyszerű talajművelő munkagépek, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók,

h) építési tevékenység,

i) új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása

 

8.Mérföldkövek

 

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

 

9.A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

10.Fenntartási kötelezettség

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig

 

11.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

2021.július 26. – 2021. november 19.

 

Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.

Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.

Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

 

12.Előleg igénylése

 

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

 

13.Elszámolható költségek köre

 

-A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek költségei

-hatósági eljárási díjak,

-tanácsadói költségek,

-közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,

-tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,

-műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,

-könyvvizsgálat díja,

-projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek

-a mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásvásárlások költsége

-a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatásvásárlások költsége

  • felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége,
  • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek,
  • képzéshez kapcsolódó költségek

-számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése

 

14.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

 

15.Nem elszámolható költségek köre

 

1,Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;

2,A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;

3,A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.

Kivétel: A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál, hatósági eljárási díjak, tanácsadói költségek, közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai, tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei, műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, könyvvizsgálat díja, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek

 

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Kérjük adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat


Share