Aktuális pályázatok

GINOP-4.1.4-19 Épületenergetikai fejlesztések támogatása

Ez egy KIVÉTELESEN NEM MEZŐGAZDASÁGI KKV-knak szóló pályázat a honlapunkon.

 

A mezőgazdaságban is fontos a több lábon állás, ha van nem mezőgazdasági vállalkozása is, akkor ez kiemelkedő lehetőség, nézze meg!

Török Zoltán pályázati szakértőKorszerűsítse cége épületeit állami támogatással!


Kérjen ingyenes pályázati konzultációt a lap alján! 

 

 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó

épületenergetikai fejlesztések támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

                                                                                                              

1 A felhívás indokoltsága és célja

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kW-t meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.  DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

2 A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 204 – 6807 db.

3. Önállóan támogatható tevékenységek

 A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre: 

Támogatásban részesíthető rendszertípusok: – Földhő-víz hőszivattyús rendszer; – Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése: a) az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható.
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

4. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint: aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Mezőgazdasági vállalkozások nem támogathatóak a jelen felhívás keretén belül!

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

5. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2020. január 15. 10 óra 00 perc

Támogatás mértéke: 55%

Támogatás összege:   3 millió – 100 millió


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share