Aktuális pályázatok

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás – LEZÁRULT

 

A felhívás kódszáma: VP2-6.1.1-16

 

A támogatás célja:

A művelet célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, a vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelése.

A támogatás mértéke, összege:

 1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:
 2. az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
 3. a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

Az összefoglaló lejjebb folytatódik!

Érdekli a pályázat? Jelentkezzen a részletekért! 

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Támogatást igénylők köre:

A) Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.
 • Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 5. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 6. számú melléklete tartalmazza.

Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 5. és 6. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is

 •     A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

B) Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 5. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a 6. számú melléklete tartalmazza.

 

A termelési potenciál igazolása történhet:

Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújt
ott jelen felhívás szerinti támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA kérelem, vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.

A fóliasátorral rendelkezők pályázók a 2017-es területalapú kérelemmel tudnak pályázni, abban az esetben ha azt bejelölik a megfelelő hasznosítási kóddal. Az igazolást elfogadják attól függetlenül, hogy támogatást nem igényel.

Állattartás esetén igazolni kell, hogy a NÉBIH a támogatást igénylő által létesített tenyészetet nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást (2. számú melléklet).

A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolása pályázat benyújtását megelőző hónaptól számított 12 hónap átlaga (visszamenőleg).

A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:

Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett 12 havi átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb  állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell kiszámolni.

Főállású egyéni mezőgazdasági vállalkozóvá válás:

A harmadik év elejétől kötelező.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a 3.1.1. és a 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. március 31.
 • 2017. május 2.
 • 2017. június 1.
 • 2017. augusztus 31.
 • 2017. november 30.
 • 2018. február 28.
 • 2018. május 31.
 • 2018. augusztus 31.
 • 2018. november 30.
 • 2019. február 28.

 

A projekt működtetési időszaka a támogatói okirat kézbesítését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak. A kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni. Személyes közreműködésnek minősül kizárólag a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője általi személyes vezetés, továbbá a felhívás 6. pontja szerinti közreműködő bevonásával történő vezetés.

 

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share