Aktuális pályázatok

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

 

 

 

Erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

Erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

Az összefoglaló lejjebb folytatódik!

Érdekli a pályázat? Jelentkezzen a részletekért! 

  KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

   

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

   

  Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

  1. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
  2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
  3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

  A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások, traktor beszerzése:

  Kizárólag a legalább 15 kW teljesítményű traktorok beszerzése támogatható:

   a) 100 kW teljesítményig akkor támogatható, ha

  • a) a támogatást igénylő  legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
  • b) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 1500 m3, de kevesebb, mint 4000 m3 számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

  b) 140 kW teljesítményig akkor támogatható, ha

  • a) a támogatást igénylő legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
  • b) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 4000 m3 , de kevesebb, mint 8000 m3 számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

  c) kW teljesítménykorlát nélkül akkor támogatható, ha

  • a) a támogatást igénylő legalább 500 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
  • b) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 8000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 500 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

  Támogatási igénylők köre:

   I.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók,

  • a) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
  • b) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • c) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

  b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),

  • a) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
  • b) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki.

   

  II.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

  • a) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
  • b) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • c) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

   

  b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

  • a) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
  • b) amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és
  • c) a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

  III.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,

  • a) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
  • b) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
  • c) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy

  b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

  • a) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és
  • b) amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

  A támogatást igénylő jelen felhívás keretében csak egy támogatási kérelmet adhat be az 1.)-3.) bekezdésben felsorolt tevékenységekre.

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

  Támogatásban nem részesíthetők köre

  • jelen felhívás keretében ugyanazon tevékenységért, ugyanazon megvalósítási hely vonatkozásában már részesült támogatásban, illetve támogatói okirattal rendelkezik;
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-15 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című, VP2-4.1.3.5-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • a Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című, GINOP 1.2.1-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című, GINOP-1.2.2-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című, GINOP-1.2.10-19 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
  • olyan gazdasági társaság, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot;

   

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

  2017. június 1. – 2020. december 31.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2017 július 3.
  • 2017 augusztus 3.
  • 2017 szeptember 4.
  • 2019 december 2.
  • 2019. december 31.
  • 2020. január 31.
  • 2020. március 2.
  • 2020. április 2.
  • 2020. június 30.
  • 2020. szeptember 30.
  • 2020. december 31.


  Share