Aktuális pályázatok

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

 

 

Felhívás célja:

Helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakításával. Rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás.

Rendelkezésre álló forrás:       3,84 milliárd

Az összefoglaló lejjebb folytatódik!

Érdekli a pályázat? Jelentkezzen a részletekért! 

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 • Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);
 • Létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása. Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a REL-csoport működését – elsősorban a közvetlen értékesítés hatásfokának javítását – szolgáló marketing és promóciós tevékenységek;
 • a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, csomagolását és értékesítését, valamint a belőlük készült, illetve származó alapanyag előkészítését szolgáló:
  • épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása;
  • új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál);
 • a REL üzleti megoldás továbbfejlesztését szolgáló piackutatás, célcsoport elemzés;
 • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és REL-hez kapcsolódó védjegyek megszerzése, saját védjegy kialakítása.

Műszaki és szakmai elvárás:

A projekt keretében kizárólag közvetlenül mezőgazdasági termelőtől beszerzett mezőgazdasági termék és élelmiszer közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítése, illetve átadása valósítható meg.

 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő:

Támogatói okirat kézhezvételét követő legfeljebb 60 napon belül a projektet meg kell kezdeni.

A projekt végrehajtására 36 hónap áll rendelkezésre

Projekt megvalósításának helye:   Magyarország

Támogatást igénylők köre:

A támogatás benyújtására konzorciumi vagy gazdasági társaság formában van lehetőség a következő feltételek teljesülése esetén:

 • legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és
 • tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van

A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.

 

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet (egyesület, non-profit gazdasági társaság, alapítvány, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet), illetve egyházjogi személy lehet. Nem lehet továbbá élelmiszer – vagy más kiskereskedelmi tevékenységet folytató franchise-hálózat tagja, illetve annak kapcsolt vállalkozása.

Amennyiben a támogatási kérelmet gazdasági társaságként megszervezett REL termelői együttműködés nyújtja be, a gazdasági társaság létesítő okirata alapján a mezőgazdasági termelőnek minősülő tagoknak legalább 30%-nak megfelelő tulajdoni hányaddal és legalább 30%-nyi szavazati joggal kell rendelkezniük.

Az együttműködésben résztvevő partnerek kapcsolata nem lehet partner vagy kapcsolt vállalkozás

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje:

 • 2017 június 6. – 2019. június 19.

A benyújtott kérelmek a következő ütemekben kerülnek értékelésre:

 • 2017. június 19
 • 2017. július 19
 • 2017. augusztus 21
 • 2017. decenber 19
 • 2018. március 19
 • 2018. június 19
 • 2018. szeptember 19
 • 2018. december 19
 • 2019. március 19
 • 2019. június 19

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300.000 EUR

Elszámolható költségek és támogatás intenzitás:

 • A REL csoportok létrehozása és működtetése esetében – 90%:
  • projekt-előkészítés költségei: projektmenedzsment költségek, személyi jellegű ráfordítások; a piackutatáshoz, célcsoport elemzéshez kapcsolódó költségek;
  • a projekt működtetési időszakában végzett projektmenedzsment költségek, személyi jellegű ráfordítások;
  • a REL csoport közös tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós költségek.

 

 • Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek – KMR régióban 50%, nem KMR régióban 60%):
  • általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, műszaki tervek, hatósági díjak, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, előkészülethez kapcsolódó egyéb szakértői díjak;
  • épület/építmények átalakításának, bővítésének, felújításának költsége;
  • eszközbeszerzés költségei:
   1. tárgyi eszközök beszerzése,
   2. immateriális javak beszerzése.

Támogatási korlátozások:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekli a pályázat? Jelentkezzen a részletekért! 

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share