Aktuális pályázatok

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Megjelent az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása című felhívás!

A Felhívás címe: Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

A Felhívás kódszáma: VP3-5.1.1.1-16

1. A támogatás célja:

 • A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.

2. A támogatás mértéke, összege:

 •  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.
 •  A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;

3. A támogatást igénylők köre:

 •  Mezőgazdasági termelő, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. Illetve a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
 •  A támogatási kérelem benyújtására lehetőség van kollektív és konzorciumi formában való benyújtásra is.

4. Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1.  A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása. Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:
   jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).
 2.  Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:
   esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 3.  Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni:
  tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése (kerítés, kamerarendszer, tároló konténer), kockázatmegelőző beruházásokhoz szükséges épület, építmény építése.

5. Elszámolható költségek mértéke:

6. Nem támogatható tevékenységek:

A művelet keretében nem támogatható az aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás

fagyvédelmi gyertya beszerzése,

jégeső-elhárító – például rakétalapú vagy talajgenerátoros

7. Támogatásban nem részesíthetők köre:

 •  aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 •  aki, vagy amely a jelen – VP3-5.1.1.1-16 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban;
 •  akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában;
 • akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában.

Amennyiben a VP2-4.1.3.2.-16 vagy a VP2-4.1.3.1.-16 támogatási kérelem még elbírálás alatt áll, úgy annak lezárulása után kizárólag abban az esetben ítélhető meg a jelen felhívás alapján nyújtandó támogatás, ha:

 •  a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kérelme nem részesült pozitív elbírálásban, vagy
 •  a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kérelme pozitív elbírálásban részesült, de a jogosult elállt a támogatás kifizetésétől.

8. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. június 19.
 • 2017. szeptember 19.
 • 2017. december 19.
 • 2018. március 19.
 • 2018. június 19.
 • 2018. szeptember 19.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share