Aktuális pályázatok

Dohánytermelés szerkezetátalakítás pályázat

 


A Magyar Államkincstár
1/2019. (I. 18.) számú
KÖZLEMÉNYE

 

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2018. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről

I. A dohány szerkezetátalakítási program 2018. tárgyévi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek 

A 2018. tárgyévre vonatkozóan a kötelezettségek teljesítéséről nyilatkoznia kell azon ügyfeleknek:

 • akik dohánytermelők, – Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkeznek,
 • illetve, mint együttműködő termelők dohánytermelőtől átvállaltak munkaórára, vagy munkaórára és árbevételre vonatkozó kötelezettséget, és azt jóváhagyták.

A kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozatot MINDEN szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelőnek a jelen Közlemény 1. mellékletében szereplő, K0187 számú nyomtatvány benyújtásával (annak 1-3. pontjának kitöltésével) kell megtennie. Az együttműködő termelőnek önállóan kell nyilatkozatot benyújtania az átvállalt kötelezettségek teljesítéséről.

II. A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő kötelezettségei:

 • A jogosult településen az őt megillető szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számánál nem kevesebb hektárszámmal megegyező területre egységes területalapú támogatást (SAPS) igényelni.
 • Az elismert tevékenység keretében szerkezetátalakítási támogatási jogosultságonként 500 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani.
 • Az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 200.000 forint árbevételt teljesíteni.

III. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése

Azon dohánytermelők, illetve együttműködő termelők, akik a tárgyév vonatkozásában részt vesznek a szerkezetátalakítási programban és teljesítették a kötelezettségeket, mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek.

Csekély összegű támogatást azon aktivált szerkezetátalakítási támogatási jogosultság mértékéig igényelheti a dohánytermelő, melyek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban előírt követelményeket teljesítették, azzal, hogy kérelmezőnként legfeljebb öt szerkezetátalakítási jogosultság alapján igényelhető a támogatás.

A támogatás további feltétele, hogy a dohánytermelő rendelkezzen:

 • dohánytermő területtel, amely terület vonatkozásában a dohányhasznosítás a 2018. tárgyévre vonatkozó egységes területalapú támogatási kérelemre hozott határozatban elfogadták,
 • elsődleges feldolgozóval kötött szerződéssel Virginia, illetve Burley dohány termelésére, és
 • a szerződésben foglalt mennyiségű megtermelt dohány átvételét igazoló dokumentummal, amelynek szigorú számadású bizonylatnak kell lennie.

Az igénylést a K0187 számú nyomtatvány benyújtásával (4. pontjának kitöltésével) kell megtenni. Az együttműködő termelőnek, amennyiben igényel csekély összegű támogatást, önálló támogatási kérelmet kell benyújtania a K0187 számú nyomtatványon.

A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

 • Elsődleges feldolgozóval kötött szerződés másolata a dohánytermesztésre vonatkozóan.
 • A szerződésben vállalt dohány átvételét igazoló szigorú számadású bizonylat(ok) másolata.

IV. Általános csekély összegű támogatás igénylése

A dohánytermelő általános csekély összegű támogatást is igényelhet azon jogosultságok után, amelyekre az előírt kötelezettségeket teljesítette, és amelyek alapján sem ő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelhetett mezőgazdasági csekély összegű támogatást. A támogatás igénylésének feltétele, hogy a dohánytermelő minden jogosultsága után működtessen, vagy béreljen legalább 0,2 egységnyi dohányszárítót. Öt szerkezetátalakítási jogosultságonként tehát egy szárítót kell üzemeltetni vagy bérelni az igényléshez.

Egy dohányszárító egységnek minősül:

 • mesterséges szárítás esetén a nyersdohány szárítására alkalmas, energiával fűtött, zárt kamrás, 5000 kg nyers dohány befogadására alkalmas kapacitású vagy részkapacitású berendezés, vagy ilyen mennyiségű kapacitással bíró, különálló berendezések összessége;
 • természetes szárítás esetén egy 400 légköbméterű dohányszárító.

Az igénylés további feltétele:

 • mesterséges szárítás esetén üzemnapló vezetése a dohányszárító tényleges működtetésének igazolására
 • természetes szárítás esetén a szárítás igazolására fűzőzsineg felhasználást saját névre szóló számlával kell igazolni (jogosultságonként 7*2 kg-os keresztorsó)
 • falugazdász igazolás az üzemeltetett mesterséges, illetve természetes szárítók számáról (tartalmazza a K0187-es nyomtatvány 10. pontja).

Bérszárítás:

Bérszárítás esetén, csak az a szárító kapacitás adható bérbe, amely alapján nem igényelt a dohánytermelő, illetve a vele együttműködő termelő sem mezőgazdasági, sem általános csekély összegű támogatást.

Az igénylést az 1. mellékletben szereplő, K0187 számú nyomtatvány benyújtásával (annak 5. pontjának kitöltésével) kell megtenni.

A dohánytermelőnek a támogatási kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

 • Mesterséges dohányszárítás esetén üzemnapló (üzemeltetés és bérbevétel esetén is).
 • Természetes dohányszárítás esetén fűzőzsineg számla.

VII. A K0187 nyomtatvány benyújtásának feltételei

A nyilatkozatot, illetve támogatási kérelmet a K0187 számú nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatalhoz, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalához:

2019.február 15-ig.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kérelmet a Kincstár visszautasítja az alábbi esetekben:

 • nem a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványon, vagy
 • nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy
 • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs – megfelelően – igazolva),
 • a kérelmező nem hitelesítette eredeti aláírásával a kérelmet.

Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share