Aktuális pályázatok

Állattartó telepek megújításának támogatása

 

 

SERTÉS / BAROMFI / SZARVASMARHA / JUH-KECSKE / EGYÉB ÁLLATTARTÓ telepek megújításának támogatása 40-50 % vissza nem térítendő támogatással!

Török Zoltán pályázati szakértő


Fejlesztené állattartó telepét? Ez egy kiváló pályázat!
  akár 100 000 000 Ft támogatási összeg


 

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRE  SZABOTT TÁJÉKOZTATÁST  SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

 

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

Az állattartó telepek megújítását segítő támogatás – megjelent végleges a felhívás első benyújtási határidő 2021. június 10. Pályázat zárása 2021.  július 22.

A felhívás célja

 

A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása.

 

Rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 30 Mrd Ft.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint.

1.célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk):

1.Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2.Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

 

2.célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése (házi sertés, vaddisznó):

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

 

3.célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (szarvasmarha és bivaly):

1.Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2.Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

 

4.célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:

1.Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2.Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

 

5.célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

1.Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2.Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

b) Kizárólag lótartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

1.Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.

2.Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

 • Projekt előkészítés:
 • Szakmai előkészítés,
 • Közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

 

Mérföldkövek

 

A projekt végrehajtása során legalább1, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év

 

Támogatást igénylők köre

 

Mezőgazdasági termelők, akik:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

2021. május 28. – 2021. július 22.
Első szakasz: 2021. május 28. – 2021. június 10.
Második szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.
Harmadik szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 08.
Negyedik szakasz: 2021. július 09. – 2021. július 22.

 

A támogatásban nem részesíthetők köre

 

 • a jelen – VP2-4.1.1.9-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.
 • a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik;
 • a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

 

A támogatás mértéke, összege

 

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

 

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

 

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat


Share