Aktuális pályázatok

A Magyar Államkincstár közleménye a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

 


A közlemény célja

 

A juh és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében a megfelelő minőségű és genetikai értékű apaállatok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás tárgya és mértéke

 

A támogatás tárgya:

–  tenyészetben lévő anyajuh minden megkezdett 50 egyedszáma után 1 tenyészkos,

anyakecske minden megkezdett 50 egyedszáma után 1 tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha az anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az 50-et, akkor 1 db tenyészkos, illetve 1 db tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási

kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

A támogatás mértéke:

A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat

ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

  1. a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
  2. b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,
  3. c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint.

Amennyiben az állattartó általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembe vételre.

Saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti a), b), c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

A támogatási kérelem benyújtása

 

A támogatási kérelmet a N0697 számú „Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása – Támogatási Kérelem Főlap” elnevezésű nyomtatványon, valamint az N0698 számú „Tenyészkos támogatási kérelem Betétlap” és/vagy az N0699 számú „Tenyészbak támogatási kérelem Betétlap” elnevezésű nyomtatványokon a kérelem-benyújtási időszakban lehet benyújtani. 

Kérelem benyújtásának időszaka:

A tárgyévet megelőző év október 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1. és április 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A tárgyév április 1. és szeptember 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév október 1. és október 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár

Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya

1476 Budapest, Pf. 407.

Az állattartó köteles a Támogatási törvény szerinti ügyfél-azonosítóját a Tenyészet Információs Rendszerbe bejelenteni. A bejelentést a www.enar.hu honlapról letölthető 2151. sz., vagy 2167. sz. nyomtatványokon kell megtenni.

A csekély összegű támogatás igénybevételének további feltétele, hogy – amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal – erről nyilatkozatot kell benyújtania a támogatást nyújtó felé.

A nyilatkozattételi kötelezettségre vonatkozó további tájékoztatást a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló mindenkor hatályos közlemény tartalmaz, mely elérhető az intézkedésre irányadó közleményeknél a Kincstár honlapján.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share