Aktuális pályázatok

2019-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás


A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

– juh fajú; – nőivarú; – a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

  • az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be;
  • termeléshez kötött közvetlen támogatás esetén legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be;
  • bejelentett anyajuh-létszámot benyújtási határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja;
  • állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a megváltoztatás bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén az állatállomány tenyészetének megváltoztatását az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül bejelenti a Kincstár részére;
  • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
  • gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány tartós jelöléséről, nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;
  • a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától ügyfél-azonosítójával szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;
  • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be, mely szerepel a juh ENAR szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás megállapítható. Az egyéni támogatási felsőhatár a mezőgazdasági termelőt megillető, nyilvántartott támogatási jogosultságok összege. A 2019. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2018. évi támogatási határozat tartalmazza.

A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások:

A támogatási évhez kapcsolódó a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ), illetve annak megbízottja által kiállított K1350 instruktori igazolás másolati példányát kell csatolni

Benyújtási határidő: 2019. március 20.

Késedelmes benyújtás (2019. március 20-a utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás (2019. április 14-e utáni) beadás esetén a kérelem visszautasításra kerül.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share