Mezőgazdasági hírek

Pályázati feltételek értékelése könyvelési szempontok alapján

2024. július 4., csütörtök

Már folyamatosan jelennek meg a ciklus új pályázatainak kiírásai. Akik már most jelentkeztek egy-egy pályázatra, akkor már találkoztak az új pontozási rendszerrel, mely eldönti egyértelműen azt, hogy indulhat-e valaki az adott pályázati kiíráson, vagy sem.

A pontozási rendszer a pályázati beadás évét megelőző 5 év adatából indul ki. Fontos a jövedelmező gazdálkodás az elmúlt 5 évre visszatekintve is, mely most pályázati jogosultságot is jelenthet. Ez mind a magánszemélyek – Egyéni vállalkozó; Őstermelő; Őstermelők Családi Gazdaságának (ŐCSG) tagja – mind pedig a társas vállalkozások esetében egyfajta pontértékkel díjazott elvárás. Elgondolkodtató az a nézet, hogy „Úgy kell zárni, hogy nem szeretnék adót fizetni” most a pályázati időszakban hogyan váltható az értékeléshez tartozó pontértékké.

Az új mezőgazdasági pályázatoknál vizsgálják a saját tőke arányosságát a projekt összköltségéhez képest. A jövedelmezőség mellett az elért eredmény felhasználása is lehet értékelhető feltétel egy adott pályázatnál a társas vállalkozásoknál. Ha a realizált jövedelem nagyobb része osztalékként került kifizetésre az elmúlt időszakban, akkor sajnos a pályázati részvétel nem megengedett.

A társas vállalkozásoknál az eladósodottsági mutató is a pontozási feltételek közé került. Fontos, hogy a cég kötelezettségei megfelelő besorolásúak legyenek a beszámoló sorainál. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettség adata a mutató kiszámításánál szerepet kap. Nem mindegy, hogy a tagi kölcsön – a cég pénzügyi likviditását helyreállító pénzbefizetés – hol kerül kimutatásra. Ha ezt a könyvelő megfelelő helyre könyveli, akkor ez nem rontja az adott cég részvételi pontjait egy pályázati indulásnál.

Több magánszemélyes pályázónál fedezhető fel hiányosság az elmúlt időszakra vonatkozóan, hiszen az átalányadózó magánszemélyeknél, ha nem áfa adóalany az érintett magánszemély, akkor sok esetben nincs meg nála a ráfordítások könyvelése. Ez pedig nem ad megfelelő adatot az indulási feltételek pontozásához. Nagy tévedés az, hogy az átalányadózás = csak a bevételek könyvelésével. Teljes körű könyvelésre van szükség a pályázati pontozás megfelelő értékeléséhez. Célszerű ellenőrizni a könyvelő munkáját.

A fentiek nem teljes körű felsorolást tartalmaznak, csupán rávilágítanak arra, hogy mely feltételek lehetnek a pályázati pontozási számbavételénél meghatározóak és ezek adott esetben függenek a választott könyvelő munkájától is. Fontos, hogy ezzel az adott pályázó is legyen tisztában, annak érdekében, hogy sikeresen pályázzon a következő ciklusban.

Törökné Rácz Erzsébet

adószakértő