Mezőgazdasági hírek

ŐSTERMELŐK  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  JÁRULÉK  ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ  FIZETÉSI  KÖTELEZETTSÉGE

2022. április 6., szerda

Kinek nem kell társadalom biztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót fizetnie?

  • az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagjának,
  • az egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint, például megbízási, vállalkozási szerződés alapján munkát végző, választott tisztségviselő – biztosítottnak,
  • a saját jogú nyugdíjasnak, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személynek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A fentiekbe nem tartozó  mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot.

Ettől eltérő járulékot fizet  az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi  – 2021-es  évben elért támogatások nélküli – bevétele nem haladta meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét (10 044 000 forintot).

Ekkor az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot, a 2021. évi – támogatások nélküli – bevétel 15 százalékának egy-tizenketted részét kell havi adóalapnak tekinteni.  A járulék mértéke 18,5%.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja (2258-as bevalláson), hogy a társadalombiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér 92 százaléka, illetve a tárgyévet megelőző évi bevétel 15 százalékának egy-tizenketted része) magasabb összeg után fizeti meg.

A mezőgazdasági őstermelőnek nem kell járulékot és szociális hozzájárulási adót fizetni arra az időtartamra, amely alatt:

  •  táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban,
  • gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj folyósításának időtartama alatt őstermelői tevékenységét személyesen folytatja,
  • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,
  • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katona,
  • fogvatartott.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezményt úgy érvényesítheti, hogy az annak megfelelő összeget társadalombiztosítási járulékként nem fizeti meg a NAV-nak az adott negyedévben.

A családi járulékkedvezmény negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki az Szja tv. szerint nem jogosult családi kedvezményre.

A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot az Art. rendelkezései szerinti adattartalommal elektronikusan negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be, a 2258 jelű nyomtatványon, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg a NAV-nak.

A családi járulékkedvezmény negyedéves összegét szintén a 2258 jelű bevallásban kell szerepeltetni.

Mentesség a szociális hozzájárulási adó alól:

  • átalányadózó és nem átalányadózó őstermelő az éves minimálbér 50%-át el nem érő árbevétel ( 1 200 000 Ft) esetén;
  • a járulék fizetésére nem kötelezett őstermelő nem fizet szociális hozzájárulási adót sem;

Nem átalányadózást választó őstermelő 13%-os szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett az év folyamán elért őstermelői jövedelme alapján. A bevallás negyedéves és a várható jövedelem alapján, de legalább  a havi minimálbér alapján kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót. Az éves bevallás keretében számol el, akkor lesz ismert az elért jövedelem.

Az átalányadózást választó őstermelő a jövedelme alapján fizet 13%-os szociális hozzájárulási adót. Az Ő jövedelme az adóévben elért 12 000 000 Ft bevételt meghaladó bevétel 10%-a  – amibe a támogatások nem számítanak bele. Abban a negyedévben kell először a szociális hozzájárulási adót megfizetni, amikor a realizált bevétel a 12 000 000 Ft-ot meghaladja. Az adóalap a 12 000 000 Ft feletti bevétel 10%-a.

Közös szabály, hogy törtidőszaknál naparányosan kell számolni, ahol egy hónap 30 naposnak felel meg.

2022.04.01.

Törökné Rácz Erzsébet adószakértő

SZÜKSÉGE VAN EGY MEGBÍZHATÓ MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVELŐRE? KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!