Mezőgazdasági hírek

Őstermelői szabályokra figyelmeztet a NÉBIH

2020. június 11., csütörtök

A tavasz beköszöntével egyre több, friss idényterméket értékesítő őstermelővel találkozhatunk a piacokon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatbázisa szerint Magyarországon 2018-ban több mint 300 ezren rendelkeznek érvényes őstermelői igazolvánnyal és több mint 250 ezren foglalkoznak növénytermesztéssel. Azoknak, akik idén először készülnek a terméküket értékesíteni a piacon és azoknak is, akik egész évben jelen vannak, érdemes áttekinteniük az értékesítésre vonatkozó szabályokat – figyelmeztet a Nébih.

Az őstermelői értékesítés szabályait a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet szabályozza (a továbbiakban: Őstermelői Rendelet).

Kik ellenőrizhetik az őstermelői tevékenységet és az igazolványban foglalt adatok valódiságát?

Az ellenőrző hatóságok:

  • a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalok járási hivatalai,
  • Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala, valamint
  • a Nébih.

Ki és hogyan értékesíthet őstermelőként?

Az Őstermelői Rendelet az értékesítésre vonatkozó kötelezettségeket fogalmaz meg. A jogszabály alapján a mezőgazdasági őstermelő – érvényes igazolványának birtokában – kizárólag azt, a saját őstermelői tevékenységéből származó terméket értékesítheti, amit bejelentett a nyilvántartásba.

Az Őstermelői Rendelet kimondja továbbá, hogy az érvényes igazolványt sértetlenül meg kell őrizni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra – az értékesítés helyszínén is – be kell mutatni!

Közös őstermelői igazolvány esetén, a jogszabályi kötöttség (az igazolvány felmutatásának kötelezettsége) miatt, a családtagok csakis egy időben és egy adott helyen tudnak értékesítést végezni.

Az őstermelő az őstermelői termék értékesítésének helyszínén köteles jól látható módon feltüntetni az igazolványszámát. Emellett vagy az őstermelői terméken, vagy az értékesítés helyszínén a vásárlók tájékoztatására alkalmas módon kell elhelyezni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot.

A jogszabályi kötelezettségek megszegése esetén milyen szankció várható?

Az Őstermelői Rendelet alapján az ellenőrző hatóságok a szabálytalanul értékesítő őstermelőkkel szemben közigazgatási hatósági eljárást indíthatnak, melynek következményeként – a jogsértés súlyától függően – 2 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra bevonható a jogsértő személy mezőgazdasági őstermelői igazolványa.

A Nébih 2017-ben 2892 őstermelő adminisztratív ellenőrzése keretében 218 őstermelő teljes körű piaci/termőhelyi ellenőrzését folytatta le. A hatóság az esetek több mint 10 százalékában azonnali helyszíni intézkedést kezdeményezett, amely minden esetben az értékesítés felfüggesztését és az igazolvány visszavonását, valamint az őstermelői tevékenységtől való eltiltást vonta maga után.

A hatóság tapasztalatai szerint az őstermelők nincsenek kellő mértékig tisztában a rájuk vonatkozó szabályokkal és kötelezettségekkel, különösen a két-három éve bevezetett előírásokat nem ismerik, illetve nem tartják be. A súlyos visszaéléseken kívül nagyon gyakori jogszabálysértés, hogy a kötelező tájékoztató táblákat nem helyezik ki, továbbá a kötelezően vezetendő értékesítési betétlapokat nem töltik ki.

A NÉBIH felhívást fontos kiegészíteni még az őstermelői igazolványokra vonatkozó bejelentések ismertetésével, mivel a fenti ellenőrzések ezekre is kiterjedhetnek.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének 2017. július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján az őstermelői tevékenység végzésének ellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala, valamint a NÉBIH látja el. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros területére terjed ki.A kormányrendeletben foglaltakból kiemelten, az igazolvány használatára vonatkozó alábbi szabályok betartására fokozott figyelemmel kell lenniük az őstermelőknek.

–    Az őstermelő sértetlen és érvényes őstermelői igazolványának birtokában értékesíthet. Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

–    Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap névre szól. Az igazolványt tilos másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni. Az őstermelői igazolványt és az értékesítési betétlapot másolni nem lehet, az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap másolata nem alkalmas az ellenőrzések során az őstermelői tevékenység igazolására.

–    Kizárólag az őstermelői igazolványon, közös őstermelői igazolvány esetén az értékesítési betétlapon is szereplő, őstermelő családtagoknak van lehetőségük az őstermelői tevékenységükből származó őstermelői terméket értékesíteni. Közös igazolvány esetén egy időben, különböző helyszíneken továbbra sem lehet szabályszerűen értékesíteni.

–    Az őstermelő kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből és saját gazdaságából származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel az Őstermelői Nyilvántartásban. Az őstermelőnek valamennyi, az Őstermelői Nyilvántartásban nyilvántartott adatában bekövetkezett változást, a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül, az értékesítést megelőzően be kell jelentenie a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél, falugazdászánál.

–   Az őstermelő az Őstermelői Nyilvántartásba bejegyeztetett tevékenységét egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben az őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesítheti. Az ellenőrző hatóság az őstermelő tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.

Az ellenőrző hatóságok a szabálytalanul tevékenységüket végző, értékesítő őstermelőket a jogsértés súlyától függően két hónaptól két évig terjedő időtartamra tilthatják el az őstermelői tevékenység végzésétől.

 

Törökné Rácz Erzsébet 

Adószakértő

Mezőgazdaságban jártas könyvelőre van szüksége? Az ország egész területén könyvelünk mezőgazdasági vállalkozásokat.

Adja meg adatait az alábbi űrlapon és visszahívjuk!