Mezőgazdasági hírek

Őstermelői értékesítés 2021: ezek az új szabályok

2021. július 13., kedd

Egyre több őstermelővel lehet találkozni a nyár folyamán a piacokon, így érdemes
áttekinteni az értékesítésre vonatkozó előírásokat is.

2021.január elsejétől hatályba lépett az új, családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII.
törvény és ezt követően az annak végrehajtására kiadott 665/2020. kormányrendelet, melyek
átfogóan szabályozzák a mezőgazdasági tevékenységet folytatók esetében az ellenőrzéssel
kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az őstermelői értékesítés szabályait is.
A mezőgazdasági őstermelő kizárólag azt a terméket értékesítheti, amit a saját gazdaságában
állított elő és az szerepel az őstermelői nyilvántartásban.


Az őstermelő nevében kizárólag közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja árulhat, családi
gazdaságok esetében a tagok és az alkalmazottak értékesíthetnek.

Az árusítás helyén kötelező jól látható módon kihelyezni a „saját őstermelői tevékenységből
származó termék” feliratot, valamint az őstermelő FELIR és Nébih tevékenységazonosítóját.
A mezőgazdasági igazgatási szerv (Nébih) ellenőrzi az őstermelő tevékenységét, a
mezőgazdasági őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok
valódiságát, valamint az őstermelői tevékenység során előállított termékek értékesítésének
jogszerűségét.


A kormányrendelet 4. §-a szerint a hatósági ellenőrzés során a Nébih az őstermelői
tevékenység jogszerűségének, a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy
értékesített őstermelői termék származásának, valamint az őstermelői nyilvántartásban
szereplő adatok valódiságának a piacon, vásáron, helyi termelői piacon vagy a termelés
helyén történő személyes ellenőrzése, továbbá adminisztratív úton történő ellenőrzése (a
továbbiakban együttesen: ellenőrzés) során jogosult

 • eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni,
 • a mezőgazdasági őstermelő értékesítésének helyszínéül szolgáló piac, vásár, helyi termelői
  piac üzemeltetőjétől adatot kérni, a piaci, vásári, helyi termelői piaci árusító hely használatának szabályszerűségét vizsgálni,
 • az ellenőrzés során próbavásárlást végezni.

Ha az őstermelői nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői
termékek köre egymástól eltér, a Nébih elrendeli az őstermelői termék értékesítésének
felfüggesztését az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás
végleges lezárásáig.


A Nébih eltiltja a mezőgazdasági őstermelőt az őstermelői tevékenységtől, ha az ellenőrzés
során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő

 • őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek az őstermelői nyilvántartásban szereplő
  adatoktól,
 • által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20 százelékkal több,
  mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
 • olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit az őstermelői nyilvántartásba nem
  jelentett be,
 • ha a nyilvántartásba vételének a feltételei már nem állnak fenn,
 • ha a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben
  meghatározott üzemeltető adatszolgáltatása alapján jogsértést állapít meg.

A Nébih az őstermelői tevékenységtől való eltiltásáról szóló döntésében meghatározza az új
őstermelői jogviszony alapításának legkorábbi időpontját a jogsértés súlyától függően öt évig
terjedő időtartamra. Az eltiltás időtartamába az őstermelői tevékenység gyakorlására való jog
felfüggesztésének időtartamát be kell számítani.


A Nébih az őstermelői tevékenységet jogszerűtlenül folytató személlyel és őstermelői családi
gazdaságokkal szemben a következő esetekben az alább meghatározott őstermelői ellenőrzési
bírságot szabja ki:

 • az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a „saját őstermelői tevékenységből
  származó termék” felirat hiánya, a FELIR és a tevékenységének azonosítója feltüntetésének
  hiánya esetén legfeljebb 100 ezer forint,
 • az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az őstermelői nyilvántartásban szereplő
  adatok eltérése esetén legfeljebb 500 ezer forint,
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége
  legalább 20 százalékkal több, mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van
  termelni, legfeljebb 500 ezer forint,
 • az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítése esetén legfeljebb 500
  ezer forint,
 • az őstermelői nyilvántartásban szereplő termék felvásárlása esetén legfeljebb 500 ezer
  forint.


Lepsényi Mária adószakértő


2021.07.13. Adózóna