Blog


4
jan

Összefoglaló a 2021-es főbb adójogi változásokról

2021. január 4., hétfő

1.SZJA VÁLTOZÁSOK:

Személyi kedvezmény
2021. január 1-jétől a súlyosan fogyatékos magánszemélynél adóalapból érvényesíthető kedvezménnyé alakul a személyi kedvezmény. Az új szabályozás szerint a jogosult magánszemély havonta a minimálbér egyharmadával csökkentheti az összevont adóalapját. Az adóalap kedvezmények igénybevételének sorrendje (2021. január 1-től):

NÉTAK (négy gyermekes kedvezmény) – Személyi kedvezmény – első házasok kedvezménye– családi kedvezmény.

Éves minimálbér

Még a mai napig nem született döntés, de ha változás lesz az idei megegyezés alapján, akkor az január 1-től lesz érvényes.

Fejlesztési tartalék

2020.július 15-től az adóalap 50%-áig képezhető fejlesztési tartalék helyett a teljes adóalap is megképezhető fejlesztési tartalékként az egyéni vállalkozónál.

Kisvállalkozások beruházási adókedvezménye

A módosítás következtében – a törvényi feltételek teljesülése esetén – a hitelszerződés (tárgyi eszköz beszerzését szolgáló hitelnél) megkötésének időpontjától függetlenül a kamat teljes összege adókedvezményként érvényesíthetővé válik. A jövedelmüket a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint megállapító egyéni vállalkozók a 2020. évi személyjövedelemadó-bevallás elkészítésekor már a 2021. január 1-jétől hatályos szabályok szerint vehetik igénybe ezt az adókedvezményt.

Egyéni vállalkozás kezdés, szüneteltetés

Tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kezdeményezhető a kötelező gazdasági kamarai regisztráció. Az illetékes területi gazdasági kamarát a NAV értesíti az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

A jelenlegi 2 év helyett 3 évig szüneteltethető az egyéni vállalkozói tevékenység. A szünetelésről a NAV értesíti az illetékes területi gazdasági kamarát 2021. január 1-től.

Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

Nem kell szerepeltetni a kis értékű tárgyi eszközöket (200 000 Ft-os értéket meg nem haladó)  a nyilvántartásokban. A 200 000 Ft-os értéket el nem érő készletek selejtezéséről nem kell jegyzőkönyvet felvenni.

Adótartozások rendezése


A magánszemélyek évente egyszer, félmillió forint helyett egymillió forintig igényelhetik a 12  havi automatikus részletfizetési kedvezményt. A könnyítések érintik az szja-bevallást is, és már a májusban benyújtandó 2020-ról szóló bevallásban – kétszázezer forint helyett – félmillió forintos tartozásig, hat hónap helyett szintén 12 hónapra kérhető a személyi jövedelemadóra és a szociális hozzájárulási adóra a pótlékmentes részletfizetés.

2.KATA VÁLTOZÁSOK:

KATA bejelentkezés

2021.január 1-től egy magánszemély kizárólag egyetlen jogviszonyával jelenthető be kisadózóként, minden további bejelentést a NAV határozattal utasít vissza. A NAV 2021. január 1-jével az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.

KATA szüneteltetése

Az ügyvédi iroda is szüneteltetheti a tevékenységét és ezekre a hónapokra nem kell megfizetni a tételes adót.

40%-os adót kell fizetni

Belföldi vállalkozás esetében

 • kapcsolt vállalkozásnál a juttató a teljes bevétel után fizeti meg a 40%-os adót;
 • nem kapcsolt vállalkozásnál a juttató csak az adóévben a 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel után fizeti meg a 40%-os adót;

Külföldi vállalkozásnál

 • kapcsolt vállalkozásnál a teljes bevétel 71,42 %-a után fizet 40%-os adót;
 • nem kapcsolt vállalkozásnál az adóévben a 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel 71,42 %-a után fizeti meg a 40%-os adót;

Fontos: Az új 40 százalékos mértékű adó alapjába tartozó értéket a kisadózó  vállalkozásnál  a KATA tv. 8. § (6) bekezdése alapján  az évi 12 millió forintot meghaladó bevételt terhelő régi 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség meghatározása során nem kell figyelembe venni.

Tájékoztatási kötelezettség

 • A kifizetővel szerződéses jogviszonyt létesítő KATA tv. szerinti adóalanynak a

szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy kisadózó

vállalkozásnak minősül.

 • A kisadózó vállalkozásnak tájékoztatnia kell a vele szerződéses kapcsolatban lévő

kifizetőt a KATA tv. szerinti adóalanyisága megszűnésének vagy újrakeletkezésének

időpontjáról.

 • Átmeneti rendelkezés: A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben

még fennálló szerződéses jogviszony esetében a kisadózó vállalkozásnak 2021.

január 15-éig kell tájékoztatást nyújtania írásos formában a kifizetőnek a fenti körülményekről.

3.KIVA VÁLTOZÁSOK:

KIVA adó mértéke

A kisvállalati adó (KIVA) mértéke 12 százalékról 11 százalékra csökken, és a bevételi értékhatár a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra nő.

Szinte minden vállalkozás kapott NAV tájékoztatást a KIVA választását elősegítendően. Fontos, hogy választása esetén a feltételek fennállásán túl az alábbiakat is vegyék figyelembe:

 • a vállalkozás költségei között meghatározó legyen a bérköltség úgy, hogy a munkavállalók jelentős része nem érintett a szociális hozzájárulási kedvezményekben;
 • a KIVA alatt képződött eredménytartalék összegét csökkenteni kell a KIVA időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök könyv szerinti értékével (beleértve az előállított immateriális jószág értékét is) és a KIVA időszak alatt megfizetett KIVA összeggel, majd a megmaradt pozitív összeget a KIVA –ból történő kilépést követően fejlesztési tartalékba kell helyezni, tehát aki nem fejleszti eszközeit, az adott esetben hátrányos helyzetbe is kerülhet emiatt, illetve a TAO adó megfizetése is választható;
 • a KIVA előtti eredménytartalék terhére kifizetett osztalék a KIVA előtti szabályok szerint adózik, a KIVA alatt képződött eredménytartalék terhére kifizetett osztaléktól eltérően;


4.TAO VÁLTOZÁSOK:

Fejlesztési tartalék képzése

2021.január 1-től bármekkora adózás előtti nyereséggel csökkenthető az adóalap fejlesztési tartalékként. Ezt az összeget lekötött tartalékként szerepeltesse a vállalkozás az éves beszámolójában. A másik feltétel, hogy ezen összeg terhére megvalósult tárgyi eszköz beszerzések után adólapot csökkentő értékcsökkenés nem számolható el.

5.ÁFA VÁLTOZÁSOK:

Elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a  számlákról

2021.január 1-től kötelező adatszolgáltatás alá esik

a belföldön letelepedett számlakibocsátónál:

– a nem adóalanyok felé (pl. magánszemélyek) kiállított számlák adóértékhatártól függetlenül, akár belföldi, akár külföldi a vevő;

– ha adómentes számlát állítunk  ki magánszemély felé;

– a nem belföldi adóalanyoknak kiállított számlák is, így:

 • a közösségi adómentes számlák;
 • az export számlák;
 • nemzetközi fordított adózású;
 • áfa területi hatályán kívüli számlák;

– a módosító, érvénytelenítő számlák;

– a számlával egy tekintet alá eső okiratokra is kiterjed az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség.

A türelmi időszak 2021. április 1-ig él a fentiek betartását illetően.

ÁFA adóbevallási tervezet NAV kiajánlása

2021.július 1-jét tartalmazó bevallástól kezdve a tárgyhót követő 12-ig a NAV rendelkezésre bocsátja az áfa bevallás tervezetét, de nem kötelező azt beadni, de beadható.

Javítható, módosítható, kiegészíthető  (arányosított áfa stb. esetén)  és javítás hiányában sem lesz a tervezet beadott bevallás.

A lakások áfá-ja újra 5% lett

Már élő, átmeneti rendelkezés, hogy 5 %-os áfa mérték alkalmazható az új-, félkész lakás értékesítésénél a 2020. 01.01-je és 2023. 12.31-e közötti  teljesítésű ügyleteknél, ha 2018.11.01-jén már volt véglegessé vált (jogerős) építési engedély. Ettől eltérő eseteknél 27%-os az áfa mértéke.

Új szabályként ismét 5 %-os adómérték alkalmazható a 2021. 01.01-je és a 2022. 12.31-e közötti új- és félkész lakás értékesítésénél (alapterületi limit, ill. építkezésnél csak a generál-kivitelezésnél alkalmazható).

Új átmeneti rendelkezés szerint 5 %-os áfa mérték alkalmazható az új- félkész lakás értékesítésénél a 2023. 01.01-je és 2026. 12.31-e közötti teljesítésű ügyletek esetében, ha 2022. december 31-én már volt véglegessé vált építési engedély, vagy 2022. 12.31-én már megtörtént az egyszerű bejelentés.

6.HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK:

Feltöltési kötelezettség

2020.július 15-től szűnt meg a feltöltési kötelezettség.

Reklámhordozók építményadója

Ez is 2020. július 15-től megszűnt.

Helyi iparűzési adó mértékének változása

Egyes vállalkozásoknál csökken 2021-től a helyi iparűzési adó maximális mértéke. Maximum egy százalék helyi iparűzési adóval számolhatnak 2021-ben az egyéni vállalkozók, az egyéb vállalkozó magánszemélyek (például az őstermelők) és azok a kkv-k, amelyeknek összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb és az árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint.

Ideiglenes iparűzési tevékenység

2021.január 1-től megszűnt az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség.

Adóalap megosztásának számítása

Új előírás, hogy a gépkocsit tartós bérletbe vagy lízingbe adók esetében a gépkocsik eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni.

Adóbevallási kötelezettség

2021.január 1-től az adózók a NAV-hoz adják be elektronikus úton a NAV által rendszeresített nyomtatványon a helyi iparűzési adóbevallásukat.

A bejelentkezési és a bevallási nyomtatványok egységesítésre kerülnek.

Gépjárműadó változásai

2021.január 1-től a lassú járművek és a lassú jármű pótkocsijának minősülő gépjárművekre nem terjed ki a gépjárműadó hatálya.

A környezetkímélő motorkerékpár  is környezetkímélő gépjárműnek minősül és így nem vonatkozik rá a gépjárműadó hatálya.

A NAV látja el 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat.

7.EGYÉB ADÓJOGI  VÁLTOZÁSOK:

Elektronikus fizetés


2021. január 1-jétől a pénztárgéphasználatra kötelezett kereskedőknek biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, és annak folyamatos rendelkezésre állását. Ez csak a kereskedőkre és a vendéglátókra vonatkozik.

Személygépkocsi értékesítése

Az Áfa tv. alapján  2021. január 1-jétől akkor adómentes a személygépkocsi értékesítése, ha annak beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de ha terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, kivéve azt az esetet, ha a beszerzés továbbértékesítési céllal történt.

EKÁER

2021-től az EKÁER-ben (elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerben) már csak a kockázatos termékek szállítása esetén kell bejelentést tenni.

Pálinkafőzés

A pálinka bérfőzetése és magánfőzése évi 86 liter párlatig adómentes 2021-ben.

Illeték

Az illetékmentesség a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő, gyermekes családoknak is jár, akár új, akár használt lakást vásárolnak.
Mind az új, mind a használt lakások megvásárlása – 2020. december 31-ét követően kötött adásvételi szerződéssel – mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól, ha a vásárlásnál a vagyonszerző családi otthonteremtési kedvezményt használ fel. A mentesség az igénybe vett kedvezmény összegétől és a lakás forgalmi értékétől függetlenül igénybe vehető.

Szakképzési hozzájárulás

2021.január 1-jétől változika szakképzési hozzájárulási kötelezettség. Ennek következtében például a gazdálkodó szervezeteknek valamennyi egyes meghatározott juttatás után is szakképzési hozzájárulást kell fizetniük.

A megváltozott munkaképességűek ellátása

2021. január 1-jétől megszűnik a kereseti és folyósítási korlát, így a megváltozott munkaképességűek ellátásait bármely jogviszonyban folytatott munkavégzésből, keresőtevékenységből származó kereset összegére tekintet nélkül folyósítani kell.

A fentiekben részletezett változások a teljesség igénye nélkül a legfontosabb változásokat tartalmazzák. Fontos, hogy az őstermelőket érintő változások egy külön anyagban szerepelnek.

Bízom abban, hogy a lényeget megragadva sikerül egy  olyan kivonatot átadni Önöknek, mely könnyen értelmezhető és alkalmazható vállalkozásukban.

 

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok!

2021. január 03.

Törökné Rácz Erzsébet adószakértő