Mezőgazdasági hírek

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben

2020. május 11., hétfő

Még április folyamán az ország teljes területén életbe léptek a tűzgyújtási tilalom idején betartandó korlátozások. A mezőgazdaságban szigorú tűzgyújtási szabályok vannak érvényben akkor is, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom.

Az elmúlt időszak csapadékmentes és szeles időjárásának köszönhetően az ország egész területén – különösen a parlag és legelő területeken, valamint az azokkal határos erdőterületeken – fokozott tűzveszély alakult ki. Az elszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi száraz, sokszor erősen szeles időjárási körülmények között rövid idő alatt gyúlékony állapotba kerülhet, így a mezőgazdasági területek is közvetlen tűzeset forrásává válhatnak. Sajnos az elmúlt napokban egyre több jelzés érkezett az ország különböző részeiről ilyen esetek bekövetkeztéről – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Ebben az időszakban tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a parlag- és gazégetést, a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, valamint a vasút és közút menti fásításokat.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken (jelenleg az egész ország) kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása.

A jelenlegi járványügyi helyzetben egyre több, a bezártságból a természetbe kikapcsolódni vágyó turista látogatja az erdőket-mezőket. Kirándulás közben is rendkívüli jelentőségű a fokozottan körültekintő magatartás, hiszen Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is rendelkezésre áll, amelynek segítségével mindenki pontosan be tudja azonosítani a lakóhelye környékén található erdőterületeket.

A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így mindig az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja.

A mezőgazdaságban szigorú tűzgyújtási szabályok vannak érvényben akkor is, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Az előírások a mezőgazdaságban elsősorban a tarlóégetésre, mezőgazdasági hulladék eltüzelésére, valamint az erő- és munkagépekre vonatkoznak.

1.    Tarlóégetéskor a katasztrófavédelem felé a tevékenység megkezdése előtt 10 nappal, írásban kell megtenni a bejelentést. A hatósági engedély beszerzését követően egyszerre 10 hektárnyi területet lehet égetni, meghatározott keretek között:
•    az érintett területet tilos minden irányból egyszerre meggyújtani,
•    az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel,
•    a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
•    közúttal határos területen 3 méteres, vasút mellett 4 méteres, erdőterület vagy fasor mellett legalább 6 méteres védőszántást kell készíteni.

Mivel viszonylag hosszú a bejelentési határidő, így pótnapot is lehet megadni ilyenkor, azonban égetés csak a két időpont közül az egyikben történhet (óra, perc pontosságú meghatározás szükséges).

2.    A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban kötelező a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni, majd az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a munkagépen szükséges elhelyezni.

Forrás: agrotrend.hu