Mezőgazdasági hírek

önerő

Önerő igazolás könnyítése a KAP pályázatokhoz

2024. február 1., csütörtök

Sokkal könnyebben juthatnak a jövőben beruházási pályázatoknál előleghez a gazdák. Korábban nem lehetett bankszámlapénzzel igazolni az önerő meglétét.

Változás az önerő igazolásában

Előleg igénylése esetén a Kedvezményezettnek az önerőt legkésőbb az első kifizetési kérelemmel, vagy – amennyiben az első kifizetési kérelmet megelőzően előleget igényel, akkor – az előleg igénylése során az alábbiak szerint kell igazolnia (kivéve Önkormányzatok, költségvetési szervek):

  • Számlapénz: A forrás igazolására kizárólag a Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi bankszámla kivonat vagy banki igazolás fogadható el.

  • Bankbetét: 30 naptári napnál nem régebbi, a Kedvezményezett nevére a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről.

  • Névre szóló értékpapír: A Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás.

  • Hitel: A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés.

  • Tagi kölcsön, magánkölcsön: Kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.

  • A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: 30 naptári napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről.

  • Zárt végű pénzügyi lízing: Lízingszerződés, a mellékleteket képező átadás- átvételi jegyzőkönyvvel és fizetési ütemtervvel.

  • Kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok: Az önerő rendelkezésre állásának igazolását megelőzően felmerült, a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló számla (szállítói előlegszámla), vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat. Ezen kívül a kifizetést igazoló bizonylat másolata, továbbá egyéb, a projekthez kötődő teljesítést alátámasztó dokumentumok másolata.