Mezőgazdasági hírek

Nyáron induló fejlesztési pályázatok ismertetője

2024. április 11., csütörtök

A júniusban és júliusban megnyíló KAP pályázati lehetőségek kiemelt fontosságúak a magyar gazdálkodók számára, hiszen jelentős támogatást nyújtanak feldolgozó üzemek, üvegházak, hűtőházak és díszkertészetek fejlesztéséhez. Ezek a források lehetővé teszik a mezőgazdasági vállalkozások számára, hogy modernizálják és bővítsék infrastruktúrájukat, javítva ezzel versenyképességüket és fenntarthatóságukat.

1. Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

A feldolgozó üzemek komplex fejlesztésére irányuló program célja, hogy előmozdítsa a mezőgazdasági termékek piaci értékének növelését, elősegítse termékeik piacra jutását, javítsa a vállalatok üzleti hatékonyságát és versenyképességét, valamint támogassa az energiafüggetlenség megteremtését és az energiafüggőség csökkentését. Ez a lehetőség nyitva áll minden méretű vállalkozás előtt, amely Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség területén működik, és legalább egy lezárt üzleti évet tudhat maga mögött a támogatási kérelem benyújtásának idejében.

A pályázati időszak 2024. július 30-tól 2025. március 17-ig tart, mely idő alatt négy különböző értékelési szakaszt határoztak meg a benyújtott támogatási kérelmek elbírálására. A felhívás két fő területre koncentrál: egyrészt az élelmiszeripar, borászat, takarmánygyártás és egyéb mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos értéknövelő beruházásokra, másrészt a zöld beruházásokra, különös tekintettel az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiák alkalmazására.

Az első célterület keretében az élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek modernizálása történik, amely magában foglalja új eszközök és technológiák bevezetését, a minőségbiztosításhoz szükséges eszközök beszerzését, anyagmozgatási és csomagolási megoldások fejlesztését, szállítási eszközök aktualizálását, valamint az építészeti és infrastrukturális feltételek javítását. A második célterület az üzemek energiafelhasználásának csökkentésére, az energiahatékonyság fokozására és a megújuló energiák hasznosítására összpontosít, ezáltal elősegítve a hőtechnikai tulajdonságok javítását, a fűtési és hűtési rendszerek modernizálását, a világítási rendszerek hatékonyabbá tételét, és a gépek, berendezések energetikai korszerűsítését.

A rendelkezésre álló támogatás minimum összege 200 millió forint, mely az első célterületen akár 5 milliárd forintig, a második célterületen pedig 1 milliárd forintig emelkedhet, biztosítva ezzel a szükséges pénzügyi forrást a vállalkozások fejlődéséhez és modernizálásához.

2. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása

A felhívás célja a kertészeti ágazat fejlesztése, különösen a hajtatásos termesztés és a friss zöldségfélék piaci keresletének növekedésére való reagálás. Ez magában foglalja a növényházi termesztő kapacitás növelését, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítését, az innovatív és környezetbarát termesztési technológiák támogatását, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának javítását. Kiemelten fontos a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása is.

A támogatási kérelmeket mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, szervezetek és egyes vállalkozások nyújthatják be, amennyiben megfelelnek bizonyos feltételeknek, mint például a minimális üzemméret és az árbevétel mezőgazdasági tevékenységből származó részaránya. A támogatásra a kérelmeket 2024. július 24. és 2025. március 10. között lehet benyújtani, több értékelési szakaszban.

A támogatás célterületei közé tartozik a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak és hűtőházak építése, korszerűsítése, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése. Ezenfelül kiemelt figyelmet kapnak a zöld beruházások, mint az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások hasznosítása, különösen a geotermikus energia.

A támogatás maximális összege 5 Mrd Ft, az alaptámogatás általában az elszámolható költségek 50%-a, bizonyos esetekben, mint a megújuló energiára vonatkozó beruházásoknál, ez az arány 70%-ra emelkedhet. További bónuszok is elérhetők különböző kritériumok, például fiatal mezőgazdasági termelők vagy ökológiai gazdálkodást folytatók esetében.

A támogatási kérelmek elbírálása több szakaszban történik, a műveletek megvalósítására legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, és a kedvezményezettet fenntartási kötelezettség terheli a befejezést követő 5 évig. Igényelhető előleg is, legfeljebb a támogatás összegének 25%-áig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig. A támogatás kifizetése legalább egy, legfeljebb négy kifizetési kérelem, valamint egy záró kifizetési kérelem alapján történik, bizonyos időközönkénti elszámolási kötelezettségekkel.

3. Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

A pályázat célja a mezőgazdasági termékek piaci értékének és hatékonyságának növelése, innovatív technológiák bevezetésével és a zöld beruházások ösztönzésével. A felhívás (kód: KAP-RD04a-RD04b-2-24) lehetőséget biztosít magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett vállalkozásoknak, valamint kollektív projekteket megvalósító szervezeteknek, hogy támogatást igényeljenek különböző fejlesztési projektekre.

A támogatási kérelmek 2024. június 25. és 2025. február 3. között nyújthatók be, több értékelési szakaszt figyelembe véve. A célterületek közé tartozik az élelmiszer-feldolgozás, borászat, takarmány előállítás és egyéb mezőgazdasági termékek értéknövelése, valamint az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások alkalmazása.

Az igényelhető támogatás maximális összege 200 millió Ft lehet, az elszámolható költségek 50-70%-át fedezve, attól függően, hogy a projekt melyik célterületre esik. További ösztönzők is rendelkezésre állnak bizonyos feltételek teljesítése esetén, mint például az ökológiai minősítés vagy kollektív beruházások. A támogatási kérelmek benyújtása után a kedvezményezetteknek legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésükre a projektek megvalósítására, és a pénzügyi elszámolást a támogatási okirat véglegessé válásától számított 24 hónapon belül kell benyújtani.

4. Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

A díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása kulcsfontosságú a zöldterületek kezelése és az élhető környezet fenntartása szempontjából. Ezen vállalkozások, beleértve a dísznövény előállítókat és kereskedőket, létfontosságúak az emberi környezet alakításában. A felhívás célja a díszkertészeti ágazat modernizációjának és termelési módszereinek, valamint szolgáltatásainak színvonalának emelése.

Támogatásra jogosultak közé tartoznak azok a kisvállalkozások, melyek megfelelnek bizonyos mezőgazdasági és erdőgazdálkodási árbevételi kritériumoknak, és tevékenységük magában foglalja a zöldterület-kezelést, dísznövény-kiskereskedelmet vagy -nagykereskedelmet. A támogatási kérelmek 2024. június 25-től 2025. február 17-ig nyújthatók be, négy értékelési szakaszban.

A támogatható tevékenységek két fő kategóriába sorolhatók: az egyik az építési és infrastrukturális fejlesztésekre, mint például telephelyek kialakítása, technológiai korszerűsítések és megújuló energiaforrások felhasználása irányul. A másik kategória a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek, eszközök és technológiák beszerzését foglalja magában, mint például kertészeti gépek, növényvédelem és növényápolás gépei.

A támogatás összege maximum 36,5 millió forint lehet, az összes elszámolható költség 65%-áig. Előlegként a támogatási összeg legfeljebb 25%-a igényelhető, amely kizárólag a projekt megvalósítására használható fel. A művelet fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, és a kedvezményezettet 5 éves fenntartási kötelezettség terheli a befejezést követően.

A kifizetési kérelmek benyújtása többféleképpen történhet: egyszeri elszámolás, többszöri elszámolás, vagy a kettő kombinációja. Többszöri elszámolás esetén legalább egy, legfeljebb kettő kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet lehet benyújtani, előleg igénybevétele esetén az előleg teljes összegével kell elszámolni.