Mezőgazdasági hírek

Néhány fontos kérdés áttekintése

2023. március 29., szerda

Számlák kérése, kezelése:

A számlázó programok  által készült számlák NAV-hoz történő automatikus bejelentésével láthatóvá vált minden számla a NAV és a könyvelő számára is.  Ez azt jelenti, hogy láthatóvá válnak azok a számlák is, melyek nem kapcsolódnak a vállalkozás tevékenységéhez, de a  vállalkozó, vagy annak vásárláskor  eljáró  képviselője  számlát kér ezekről a vásárlásokról is.  Ezek a számlák , attól, hogy kiállításra kerülnek  nem lesznek elszámolhatóak a vállalkozásban.  Ezért nagyon fontos, hogy ezekről a vásárlásokról ne is  kérjünk számlákat. Ismert, hogy a NAV  folyamatosan teszteli azt, hogy milyen áfa bevallás kerül beadásra és természetesen  kiválasztásra kerülnek azok az ügyfelek, akik kevesebb összegről nyújtanak  be  bevallást, akár befizetői  áfá-ról van szó, akár a levonandó áfá-t érintő ez a kérdés a lejelentett  számlákat alapul véve. Így kerülnek  a vizsgálat középpontjába azok a számlák is, melyek a NAV felé egyáltalán nem kerülnek bejelentésre a számlázó programból, akár a számlázó program hibájából származóan, akár az ügyfél mulasztásából származóan.

ŐCSG tagok és  egyes adózási kérdéseik

Az ŐCSG rövidítés és fogalom a 2020. évi CXXIII. Családi Gazdaságokról szóló törvény elfogadásával lépett életbe. Előtte a családi gazdasági formában  és a közös őstermelői igazolvány alapján végzett mezőgazdasági tevékenység  volt használatban. Ezek jogutódaként jött létre az ŐCSG, az Őstermelők Családi Gazdasága 2021-től.

A 2021-es változás után több esetben találkoztunk olyan esettel, hogy az  ŐCSG tagjai  – a nyilvántartásba vételi határozatban  szereplő őstermelők ugyan     – ,   de a NÉBIH-es nyilvántartásban és ezzel párhuzamosan a NAV  törzsadatai között sincs őstermelői tevékenység bejegyezve. Ez nem helyes, hiszen őstermelőként akkor tevékenykedik egy őstermelő, ha ÖVTJ számmal meghatározott tevékenységet végez, és ez a nyilvántartásokban is szerepel. Tehát a falugazdásznál rendezni kell a tevékenység  felvételét, majd a határozat alapján a NAV felé is fel kell  venni  ezen tevékenységeket.  

A tagok által felveendő  tevékenységeket hogy kell, hogy célszerű meghatározni? Ez is egy külön megfontolást igényel. Ha a tagok adózási feltételei, választott adózási  formája  – áfa vonatkozásában is  – egyforma, akkor a felvett tevékenységeknek  nincs olyan döntő fontossága, mint akkor, ha eltérő az adózás, az áfa elszámolási mód az egyes tagoknál.  Ha az ŐCSG egyik tagja áfa-alany, a másik tagja pedig kompenzációs feláras őstermelő, ekkor már jelentősége van a felvett tevékenységek listájának. Ha az áfa alanynál van pl. a szántóföldi  gabonatermesztés  ÖVTJ és a másik tagnál is, a kompenzációs felárat választó tagnál is szerepel ugyanez a tevékenység, akkor már felmerül a kérdés, hogy a beszerzett műtrágya, vagy vetőmag áfája ebben az esetben hogy számolható el? Az már biztos, hogy nem vonható le a teljes áfa az áfa alany tagnál. Két megosztási, elszámolási mód lehetséges ebben az esetben:

  • Ha nincs meg a föld elkülönítése  – HRSZ szám alapján a falugazdásznál, vagy az ŐCSG szerződésben  –  akkor a számlázott bevétel arányában osztható meg az input anyagok költsége és az arra jutó áfa is. Itt sajnos a megosztás nem elegendő, hanem a számlát így is kell kiállítani és befogadni a szállító partnernél, hiszen az áfa elszámolása csak egy személyhez, az áfa alanyhoz kötődik.
  • A másik  megoldás pedig az, hogy van egy pontos HRSZ szerinti földhasználat elkülönítés.  Ekkor a számlák pontosan csak ott számolhatóak el  – és oda is kérhető kizárólag a kiállításuk is  –  amelyik földterületre az adott input anyag költsége fel is merül, így ez egy elkülönített elszámolás lesz. A meg nem osztható költségeknél ismét a bevételarányos megosztás alkalmazható.
  • Az összes bevételt és költséget  úgy kell összesíteni, ahogy az az eltérő adózási módból származik, tehát a nettó bevételhez hozzáadjuk a kompenzációs feláras bevételt és osztjuk a tagok létszámával, és ehhez hasonlóan a költségek összesítését is ugyanígy kell összesíteni, majd elvégezni a felosztást. 

Összegzés: Az általam ismertetett kérdéskör fontos a vállalkozások életében ezért ajánlom ezek átgondolását és ennek megfelelő alkalmazását is. Fontos, hogy egyeztessenek a könyvelőjükkel is.

Törökné Rácz Erzsébet

Agrárközösség Kft.- Adószakértő