Mezőgazdasági hírek

Mostantól csak ezek a projektek kaphatnak támogatást a vízgazdálkodás fejlesztésére

2021. február 26., péntek

Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” c. felhívás, a felhívás módosulása a 4.4.2. fejezetet érinti, vagyis változott a támogathatósági ponthatár. Ez alapján a felhívás keretében nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

  • Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

1. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

2. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 4. napjáig van lehetőség, amelynek meghosszabbítását a köztestület már megkérte. Az értékelési határnapok április 6. és június 4. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 2 milliárd forint, egyéni és kollektív projekt esetén is.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén

  • 40 %
  • + 10 %-pont intenzitás jár, ha nem közép-magyarországi régióban valósul meg
  • + 10 % -pont intenzitás jár a fiatal mezőgazdasági termelő számára
  • + 20 % -pont jár a kollektív módon vagy öntözési közösségként végrehajtott projektek esetén.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár elektronikus felületén. A pályázati felhívás itt érhető el.

Forrás: agrarszektor.hu