Blog


27
júl

Most a kisméretű gazdaságok is jól járnak

2021. július 27., kedd

2016-ban indult útjára a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című felhívás. Akkoriban ritkította az indulókat az a kikötés, miszerint főállású mezőgazdasági termelők pályázhattak csak. Ennek köszönhetően nagyon sokáig elérhető volt a támogatás, egészen 2018-ig, majd felfüggesztésre került. Azóta már sok pályázó megvalósította fejlesztési elképzeléseit, akik az idei évben a fennmaradó 25% támogatást is le tudják hívni.


A mostani pályázati dömpingnél róluk sem feledkezett meg az Irányító Hatóság, ugyanis szinte azonos konstrukcióban 2021 júniusától újra megnyitották a forrást, mindezt tették úgy, hogy immáron nem írják elő kötelezően a főállást!


Ezzel a könnyítéssel minden mezőgazdasági termelő, akinek az üzemmérete 6000 EUR STÉ fölé esik vagy a legutolsó teljes, lezárt üzleti évének értékesítésből származó árbevétele 6000 EUR összeg fölött van, (cca. 2.000.000 Ft) az jogosult kérelmet benyújtani. Fontos kiemelni, hogy jelenleg kizárólag a 2020-as év vonatkozásában vizsgálják az induláshoz szükséges üzemméretet vagy árbevételi adatokat.


Mire költhetik a kis gazdák a támogatást?


Röviden összefoglalva bármire, ami a mezőgazdasági üzemük fejlesztéséhez szükséges, legyen szó:

-új vagy használt gépek/eszközök

-technológiai berendezések

-állatállomány kialakítás vagy bővítése

-inputanyagok (pl.: vetőmag, takarmány, növényvédőszer) beszerzése

-termény vagy takarmánytároláshoz kapcsolódó épületek építése, bővítése, felújítása

-állattartáshoz kapcsolódó épületek építése, bővítése, felújítása

-megújuló energiaforrást hasznosító berendezések építése

-stb…

Amennyiben teljesül valamely indulási feltétel, már csak azt kell megvizsgálni, hogy a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye a benyújtást megelőzően több mint 12 hónapja 10.000 alatti település-, ugyanis csak annál kisebb lakosságszámú településekről lehet benyújtani támogatási kérelmet. Abban az esetben, ha magasabb a település lélelszáma, úgy a tanyás települések külterületeiről lehet támogatási igényt benyújtani.


A támogatás 100% intenzitású, (tehát nincs önrész!) fix 15.000 EUR (cca. 5.000.000 Ft), melynek 75%-át a támogatásról szóló értesítést követően napokon belül ki is utalják. Kötelező vállalásként a 6000 EUR STÉ üzemméret elérését vagy 6000 EUR-nak megfelelő árbevétel elérését írják elő. Amennyiben ez teljesül, úgy a 36. hónapot követően lehívható a támogatás fennmaradó 25%-a.


Mi a célja ennek a programnak?


A támogatási lehetőségre ugródeszkaként érdemes tekinteni, amivel a kedvezményezettek megtehetik az első lépést a kis gazdaságból történő elmozduláshoz. Árbevételük és gazdaságuk növelésével magasabb jövedelemtermelő képességük lesz, továbbá teljesítik a további pályázatok indulásához szükséges feltételeket is, miszerint legalább 6000 EUR STÉ értéket el kell érni az üzemméret vonatkozásában.

A pályázat, mint általány támogatási forma lehetőséget ad akár földvásárlásra, akár az állatállomány bővítésére. Ezeket a területeket a Vidékfejlesztési Program egyéb, beruházási célú pályázatai nem teszik lehetővé, ugyanakkor érdemes odafigyelni, hogy az ehhez szükséges háttér infrastruktúrát is célszerű kialakítani. Ezekkel a fejlesztésekkel stabil alapra tudnak a gazdák a jövőben építkezni, melynek eredményeképp további fejlesztési és piacszerzési lehetőségeik válna elérhetővé számukra.


Forduljon az Agrárközösség szakértő csapatához, állítsák össze közösen a projektet és lépjen a fejlődés útjára.

Török Zoltán
Pályázati üzletág vezető

Érdekel ez a pályázat? Kérj személyre szabott ingyenes pályázati konzultációt az
Agrárközösség Kft. pályázati szakértőjétől! 4 munkanapon belül visszahívunk!