Mezőgazdasági hírek

Módosult a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintő szabályozás

2020. január 10., péntek

Megjelent a Magyar Államkincstár 55./2019. (XII.23.) számú közleménye a TÉSZ-ek és társulásaik operatív programjának éves és részleges kifizetése iránti kérelmek, valamint az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletek támogatása iránti kérelmek benyújtásáról. 


Mi lesz a gazdákkal 2020 után? Lesz-e idén AKG? Hol találom meg a legolcsóbb forrást a beruházásomhoz?

JEGYVÁSÁRLÁS ITT!


A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a TÉSZ rendelkezzen jóváhagyott operatív programmal és eleget tegyen a 2007. évi XVII. törvényben előírt nyilvántartásbavételi kötelezettségének. TÉSZ-ek társulása is igénybe veheti tagjai nevében a támogatást, ha minden egyes tagra vonatkozóan be tudja nyújtani a Bizottság 2017/892 végrehajtási rendelet 9. cikkében előírt éves jelentést, tagnyilvántartást, szerződéseket, pénzügyi bizonylatokat és egyéb igazoló dokumentumokat.

A TÉSZ az operatív program megvalósított intézkedéseire uniós és nemzeti forrásból származó támogatásra éves és részleges kifizetés iránti kérelmet nyújthat be. Éves kérelmet a tárgyévet követő év február 15-ig, részleges kifizetés iránti kérelmet − egy adott évben legfeljebb három alkalommal − tárgyév október 31-ig nyújthat be a Kincstárhoz. Részleges kifizetése iránti kérelem esetében a Bizottság 2017/892 végrehajtási rendelet értelmében a jóváhagyható uniós támogatásnak legfeljebb a 80%-a folyósítható.

Éves támogatási igény benyújtásához az alábbi – a közlemény mellékleteként is letölthető –nyomtatványokat kell benyújtani papíralapon és cd-n:

  • B0548-1 számú Főlap
  • B0560, B0555, B0556, B0507-2, B0508-2 Betétlapok
  • beruházáshoz igényelt támogatás esetén B0550-1 számú Betétlap
  • mezőgazdasági területhez köthető környezetvédelmi tevékenységre igényel támogatás esetén B0541-1 számú Betétlap
  • 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (7) bekezdése szerint kiszámított árkülönbözet után is megigényelt támogatás esetén B0456-4 számú Betétlap
  • a támogatással érintett évre vonatkozó piacról történő árukivonás után igényelt támogatás esetén B0535-1 számú Betétlap
  • a támogatással érintett évre vonatkozó be nem takarítás után is igényelt támogatás esetén B0545-1 számú Betétlap
  • a TÉSZ befolyásán kívül eső okokból, a támogatás évében meg nem valósított és a támogatás évét követő év április 30-ig tartott időszakra átütemezett intézkedések után is megigényelt támogatás esetén B0509-1 számú Betétlap
  • a TÉSZ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy van-e olyan tagja, aki más TÉSZ-ben, vagy TCS-ben is tag volt, és amennyiben szükséges volt, úgy milyen lépéseket tett a megoldás érdekében.

Részleges kifizetési igény esetén a B0560-as Betétlap helyett a B0557, B0558, B0559-es Betétlapok szükségesek.

Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 18. § (7) bekezdése értelmében válságkezelés és – megelőzés esetében a tervezett promóciós és kommunikációs intézkedést a megvalósítás előtt legalább 1 munkanappal elektronikus úton, e-mailen be kell jelenteni –ügyfélazonosítóval ellátva – a Kincstárhoz, a zoldseg-gyumolcs@allamkincstar.gov.hu elektronikus levelezési címen.

Forrás: agroforum.hu