Mezőgazdasági hírek

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-16. kódszámú) felhívás dokumentációja

2021. január 29., péntek

A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 33. cikk (2) pontjában biztosított lehetőséggel, a VP3-14.1.1-16.

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

A projektek 2016. május 1. és 2021. április 30., vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2016. május 1. és 2022. április 30. (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. május 1. és 2022. április 30.) között valósulnak meg. Az 5 vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 6 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.A 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 vére történő, 2022. április 30-ig történő meghosszabbítására. A Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításáról az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik a 2021. január 25-től 2021. február 22-ig terjedő időszakban. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2021. március 11-ig. 

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2021-ben vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2022-ben van lehetősége (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2022-ben).”

Balázsik Zsófia

Forrás: agrotrend.hu