Mezőgazdasági hírek

Módosult a Nitrátrendelet

2024. május 9., csütörtök

Módosításra került a „Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről” szóló 59/208. (IV. 29.) FVM rendelet az adatszolgáltatások tekintetében.

A módosítás megteremti az összhangot a nitrát-nyilvántartás és a gazdálkodási napló adatkörei között. Ugyanakkor továbbra is lehetőség lesz a nyilvántartás papíralapon történő vezetésére, majd az arra nyitva álló határidőben az adatok Elektronikus Gazdálkodási Naplóba történő feltöltésére.

Miről szól a nitrátrendelet módosítás?

A módosítás pontosan rögzíti, hogy az adatokat – az állatállomány adatok kivételével – a tevékenység elvégzését vagy az adatváltozást követő 15 napon belül kell rögzíti a nyilvántartásba, kivéve az állatállomány adatokat, melyek rögzítésére 30 nap áll rendelkezésre.

A gazdálkodónak a szervestrágya hasznosítási módjában bekövetkezett változást 30 napon belül be kell jelenteni a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalnak.

A papíralapon vezetett nyilvántartás tárgyévre vonatkozó adatait a tárgyévet követő március 31-ig

rögzíteni kell az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban.

A gazdálkodó a papíralapon vezetett nyilvántartást a tárgyévet követő 5 évig köteles megőrizni.

A rögzítendő adatok köre a rendelet 6. mellékletében kerül ismertetésre.

A rendelet az alábbi linken érhető el:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK24046.pdf

Forrás: NAK