Mezőgazdasági hírek

Modern gazdaság digitálisan könyvel

2022. május 16., hétfő

Hol helyezkedik el ebben a modern környezetben a könyvelés?

A mai felgyorsult világunkban a könyvelés, mint szolgáltatás is a digitalizáció gyorsvonatára felszállt. Kis Ervin Egon: „ véteknek számít nem élni azzal a páratlan lehetőséggel, amit a digitalizáció kínál.”

 • 2002-től van elektronikus bevallás a NAV felé  – ami ma már teljeskörű;
 • elektronikus online pénztárgépek alkalmazása- azonnali adatszolgáltatás a NAV felé;
 • számlák adattartalmának jelentése – online ill. kézi feltöltésse, amely 2021. 01.01-től teljeskörű;
 • beszámolók elektronikus közzététele – online rendszerben, ami már nem képszerű lementést jelent;

Mindezek eredőjeként a technikai fejlődés a digitalizáció felé tolja a könyvelést is. A gyorsvonatra fel kell szállni  – ez nem kérdés és nem választható döntés a mai világban.

Mi az elvárás egy modern könyvelő irodával szemben

Hogy a  gyorsvonaton legyen és éljen a technika által nyújtott lehetőségekkel!Mi ezt így alkalmazzuk az Agrárközösségnél:

 • a vállalkozás által átadott dokumentumokat  „precizíós” eszközökkel rendezzük, rendezett nyilvántartások vezetése;  
 • számlázó programból beforgatjuk a számlákat – technikai megoldás, amely kizárja a hibázást;
 • a banki tranzakciók beforgatásának alkalmazása (Adriana program);
 • NAV-OSA számlák egyeztetése a könyveléssel;
 • felértékelődik a szakmai hozzáértés, az adathalmazok gyors elemzése;

Felértékelődik a szakmai hozzáértés, a szakmai elemzés

Nincs és nem is lehetne  olyan vállalkozás ma, ahol ne lenne szükség pénzügyi- számviteli ismeretekben jártas szakemberre.

Megfelelő megoldást jelent a külső szakember igénybevétele, külső szolgáltatók igénybevétele. Az elektronikus ügyintézés arra készteti a vállalkozásokat, hogy rendelkezzenek számítógépes, vagy ezt helyettesítő okos eszközök használatának ismeretével. Felméréseink alapján a gazdálkodók zöme rendelkezik ilyen eszközzel és használja is, de szükséges tovább bővítenünk ezt a kört.

Fontos a jogszabályi alkalmazkodás, az előírások alkalmazása

2021-es év szabályainak alkalmazása az őstermelői tevékenységek elszámolásánál: 

A legtöbb bonyodalmat az adja, hogy a tevékenységek  jogszabályi besorolása sem egyértelmű.Mi számít őstermelői tevékenységnek?

 • a mező-, és erdőgazdasági tevékenység;
 • a kiegészítő tevékenység, továbbá;
 • az e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, és nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről, -előállításról és -értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget. (52/2010. FVM rend.);

A termékfeldolgozás mikor számít őstermelői tevékenységnek?

A termékfeldolgozás teljes egészében őstermelői tevékenységnek és nem kiegészítő tevékenységnek tekintendő, ha a termékfeldolgozás a kistermelői rendeletben meghatározott mennyiségben és saját előállítású alapanyagból történik.

Emiatt a kistermelői termékfeldolgozásból származó bevételre nem kell alkalmazni a kiegészítő tevékenységre vonatkozó, 25%-os bevételi szabályt.

A bérhizlalás, bérnevelés őstermelői tevékenységnek számít-e?

Igen  a  mező- és erdőgazdasági tevékenységek körébe tartozik.

A mezőgazdasági őstermelőnek a saját gazdaságában kell a tevékenységét végeznie azzal, hogy bérhizlalás és bérnevelés esetén az őstermelőnek nem kell rendelkeznie a termelés eredményének  felhasználási  jogával.

Kiegészítő tevékenységnek számít-e, ha az őstermelő egy olyan gépet értékesít, amit az őstermelői tevékenységéhez használt?

A mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők (például mezőgazdasági felszerelés) hasznosítása, értékesítése a kiegészítő tevékenységek közé tartozik. Őstermelőként a kiegészítő tevékenység csak az összbevétel 25%-áig folytatható.

Ha az ebből származó bevétellel túllépi az  őstermelői tevékenység bevételének 25 %-át, akkor a teljes kiegészítő tevékenységgel önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni 2021. dec. 31-ig.  Itt van egy olyan jogszabály, melynek értelmében az őstermelő döntésének megfelelően lehet a 2021-es év elszámolásában elszámolni a tárgyi eszköz értékesítési bevételét az alábbiak szerint:

 • Elszámolható az őstermelői bevételek között, mert a korábbi jogszabályban ez őstermelői bevételnek számított;
 • És elszámolhatja az új szabályoknak megfelelően is, hogy kiegészítő tevékenységként számol el vele;

2022-től a jogszabály egyértelműen az ingóságok értékesítésére vonatkozó szabályok szerinti elszámolást ír elő, nincs választási lehetőség.

Ha az őstermelő egy gépet, felszerelést az őstermelői tevékenységéhez használ, akkor azt kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközként nyilvántartásba kell vennie 2021-től is, függetlenül az értékesítés elszámolásától.

Kiegészítő tevékenységnek számít-e, ha az őstermelő eladja azt a termőföldet, amin gazdálkodik?

A termőföld nem számít kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek, nem szerepelhet a tárgyi eszközök nyilvántartásában. Emiatt a termőföld értékesítéséből származó bevétel nem kezelhető őstermelői bevételként, arra az ingatlanértékesítésből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség az őstermelőknél:

A fizetendő adó az adóalap 15,5 százaléka 2021-ben és 13,0 % 2022-ben.

Mentesítés, kivételek  a szociális hozzájárulási adó alól:

 • A Tbj. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő mezőgazdasági őstermelő összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó 2021. évi jövedelme mentes a szociális hozzájárulási adó alól.
 • az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagja,
 •  egyéb jogcímen biztosított  őstermelő,
 • özvegyi nyugdíjban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Biztosított őstermelőre vonatkozó szabályok (átalányadózó és nem átalányadózóra egyaránt érvényes):

 • adóelőleg fizetése és ennek bevallása negyedévesen a 2258-ason;
 • törtév és mentesülés (csed, gyes. gyed, gyet, táppénz) esetén naparányosan kell számolni;
 • kezdő őstermelőnél a számítás alapja az évelején érvényes minimálbér;
 • Az éves minimálbér felét, azaz 1 004 400 forintot  2021-ben és  az 1 200 000 Ft-ot 2022-ben   meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó bevétellel rendelkező, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő  szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezett;
 • ha a megelőző év bevétele 0 Ft volt, de a 2021-évi  bevétele a mentesített határt (2021-ben  1 004 400 Ft-ot és 2022-ben az 1 200 000 Ft-ot)  meghaladta,  akkor szintén előleg fizetésére kötelezett az őstermelő mégpedig az érvényes minimálbér alapján fizet előleget;

Az átalányadózást választó, biztosított őstermelőre vonatkozó szabály:

 • Az éves minimálbér ötszörösét, azaz 2021-ben  a 10 044 000 forintot, 2022-ben a 12 000 000 Ft-ot  meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező őstermelő adó fizetésére nem kötelezett;
 • A szociális hozzájárulási adóra negyedévente előleget kell fizetni (bevallani majd a 2153. illetve a 2253-.as  bevallásban), először abban a negyedévben melyben a bevétele (támogatások nélkül számolva) meghaladja a 10.044.000 Ft-ot, illetve 2022-ben a 12 000 000 Ft-ot
   

ŐCSG tagság rendezése

A jogszabályi előírás első körben 2021. június 30-at határozta meg az ŐCSG szerződések beadásaként. Ezt később 2021. december 31-re módosították.

A veszélyhelyzet fennállása miatt ez a határidő kitolódott 2022. május 31-ig.

A lényeg az, hogy még sokan nem adták le a szerződésüket. Ennek hiányában törölni lehet az őstermelőt, őstermelőket a nyilvántartásból.

Sokan nem tettek annak sem eleget, hogy a tagok is önálló őstermelők, nekik is lenni kell tevékenységnek illetve őstermelőként nyilvántartásba kell venni őket. Adószám nem feltétlenül szükséges, de adószámos magánszemélynél  sem éri semmilyen hátrány az őstermelőt.SZJA bevallás kitöltéséhez kapcsolódó kérdések

Átalányadó választása:

A mezőgazdasági őstermelő – abban az esetben is, ha adóbevallásra nem kötelezett – az előző évre vonatkozó éves bevallása benyújtásának határidejéig azt jelenti be, ha átalányadózást nem választ.

E bejelentés hiányában a mezőgazdasági őstermelő – ha annak feltételei egyébként fennállnak – átalányadózónak minősül.

Azon őstermelők, akik nem kötelezettek bevallás benyújtására, a ’T101, illetve a ’T101E jelű nyomtatványon tehetik meg a nemleges nyilatkozattételt a bevallási határidőig, azaz 2022. május 20-ig.

Fontos, hogy a mezőgazdasági őstermelő adóbevallási tervezete 2022. május 20-ával nem válik érvényes szja-bevallássá. Így csak a beadott SZJA bevallással teljesíthető ez a kötelezettség.

2022. évi változásokról

Üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök hasznosítása

2022-től   Tekintettel arra, hogy a Csgtv. 2. § g) pontja 2022. január 1-jétől őstermelői tevékenységként

 • az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenységet, valamint a
 • kiegészítő őstermelői tevékenységet nevesíti, továbbá arra,

hogy a kiegészítő őstermelői tevékenység  Csgtv. szerinti fogalma ezen időponttól nem tartalmazza a termelési tényezők értékesítését és hasznosítását, ezért az ilyen típusú tevékenység 2022-től már nem része az őstermelői kiegészítő tevékenységnek és így az őstermelői tevékenységnek sem.

Emiatt pedig azt nem lehet az Szja tv. 3. § 85. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel fogalomba sem beleérteni, azaz a termelési tényezők értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel idéntől nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek.

Földforgalmi törvény változásairól

2021. december 22. napján kihirdetésre került az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény (a továbbiakban: Módosítás), ami jelentős módosításokat eredményez a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény).

A Módosítás értelmében a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése vonatkozásában 2022. január 1. napjától a korábbi gyakorlattól eltérően az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek (a föld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala, a továbbiakban: Földhivatal).  

 A haszonbér aránytalansága vonatkozásában a Módosítás értelmében 2022. július 1. napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzéssel élhet a Földhivatal irányába.

2022. január 1-től a földhaszonbérleti díjat csak átutalással, vagy postai feladóvevénnyel lehet kifizetni.

 •  Közúti fuvarozás szabályainak változása:
 • saját termény közúton történő szállítása menetlevél alapján;
 • veszélyes áru szállítása (mg-i vegyszer, üzemanyag) menetlevél alapján;
 • saját járművel is és bérelt járművel is  kell a menetlevél;
 • erőgép közúton közlekedik  –  akkor  kell a menetlevél;
 • a menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül;
 • bérelt járműhöz  minden  esetben kell  a bérleti szerződés;
 • más terményének, gépeinek szállítása  – menetlevél + fuvarlevél;

Bízom abban, hogy a tájékoztatás megfelelő volt, segíti a vállalkozások működését.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a terjedelem behatárolt, kérem ennek figyelembe vételét.

Hozzáértő mezőgazdasági könyvelőre van szüksége? Adja meg adatait és kollégáink  4 munkanapon belül visszahívják!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!

Törökné Rácz Erzsébet  adószakértő

2022.05.08.