Mezőgazdasági hírek

Mikor jár le a birtokon tartási kötelezettség? – Itt a válasz!

2019. június 3., hétfő

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatási kérelem beadását követően az anyajuhokat és anyateheneket a megadott ideig birtokon kell tartani, kiesésük esetén pedig pótolni kell az állatokat. Az új állattal nem kezdődik újra a birtokon tartási idő, hanem folytatódik ott, ahol a kieső állat abbahagyta.

 

Termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett anyajuh-létszámot a kérelem benyújtását követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás). A kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását az állatállomány átszállítása napjának bekövetkezésétől számítva 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell bejelenteni a Kincstár részére.     A termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig folyamatosan birtokon tartja. A kérelmezett állattól a birtokon tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben kell tartani.

 

Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat esetében a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben kérelmező a kiesett egyedet a kieséstől számított hatvan napon belül a támogatási feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja és a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR-rendeletnek megfelelően megtörténik. A kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül elektronikus úton kell bejelenteni. A pótlásként beállított állatra vonatkozó hat hónapos birtokon tartási kötelezettség számításakor a kieső állat esetében eltelt időt figyelembe kell venni, tehát a birtokon tartási idő nem kezdődik újra.

 

Forrás: agrarszektor.hu